De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pandora

Eindrapportage : kunststof gebaseerde drijvende woningbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pandora

Eindrapportage : kunststof gebaseerde drijvende woningbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gedurende de afstudeerperiode is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om een drijvend bouwwerk met als functie wonen uit gerecyclede kunststoffen te produceren. Door het drijvende karakter van het bouwwerk is aanvullend onderzoek vereist tot het mogelijk off-grid opereren hiervan. De tweede afstudeerder binnen dit project is niet in staat gebleken aan haar verwachtingen te voldoen en zal daarom op een later tijdstip afstuderen. In dit latere deel zullen met name de eigenschappen van de kuip en toegepaste profielen in de hoofddraagconstructie behandeld worden. Deze zullen binnen dit afstudeerverslag daarom zelden tot niet aan bod komen.

De verschillende uitgangspunten zijn uitgewerkt in de volgende onderdelen:
• De projectdefinitie en eisen voor een drijvende woning met de naam ‘’Pandora’’.
• Een onderzoek naar de eigenschappen en toepasbaarheid van geselecteerde kunststoffen als bouwmateriaal.
• Een onderzoek naar de energiebehoeften van de mens en uitsluitsel over het off-grid opereren van een woning.
• Een integrale uitwerking van bovengenoemde onderdelen in een definitief ontwerp om zodoende de haalbaarheid van de afzonderlijke onderdelen in de praktijk aan te tonen.

De projectdefinitie van de woning heeft geresulteerd in een kader waarbinnen het project zich bevindt. Een drijvend bouwwerk met als functie wonen, bestemd voor twee personen dat uitgaat van een aantal ontwerpaspecten. Deze aspecten zijn in woord en beeld omschreven in bijlage II: het programma van eisen.

Het onderzoek naar de materiaaleigenschappen focust zich als grondstof op de plasticsoep. Aangenomen wordt dat dit product geleverd kan worden door derden. Door het ontbreken van specifieke data wordt bij de beoordeling van kunststofharsen uit gegaan van ‘’nieuw’’ materiaal. De productiemogelijkheden van de gekozen harsen worden vervolgens beoordeeld en een bouwsysteem is gekozen. Uiteindelijk resulteert dit in het vervangen van hoogwaardig kunststof ten faveure van een laagwaardig kunststof met als doel vervuiling in te zetten voor productiedoeleinden.

Installatietechnisch is het doel een installatie te dimensioneren, die aan de totale energievraag voldoet. Hierbij wordt de toepassing van zonne-, water-, en windenergie onderzocht. Innovatieve toepassingen zijn geselecteerd en terug te vinden in bijlage IV: het installatietechnisch onderzoek. Tot op heden zijn deze systemen niet rendabel en worden daardoor in de verdere uitwerking van dit onderzoek uitgesloten.

Het definitieve ontwerp en de uitwerking hiervan moeten de potentie van kunststof als bouwkundig materiaal doen blijken. Wanneer kunststof in een dergelijke situatie niet voldoet, moet duidelijk worden welke reden hieraan ten grondslag ligt. De definitieve uitwerking moet de haalbaarheid van een off-grid installatie in een kunststof gebaseerde woning doen blijken. De integrale uitwerking van het definitieve ontwerp heeft geleidt tot een aantal inzichten. De beredenering achter het ontwerpkader valt hierbuiten.

De mogelijke toepassing van laagwaardige kunststoffen Polyethyleentereftalaat (PET) en Polipropyleen (PP) als bouwmateriaal is gebleken mits aan enkele criteria wordt voldaan. Aandacht gaat met name uit naar de degradatie van deze materialen, wanneer zij in contact komen met de atmosfeer, UV straling en chemicaliën. Door laagwaardig kunststof te combineren met andere materialen kunnen relevante kunststoffen wel in grote hoeveelheden worden toegepast. De toekomstige verdere ontwikkeling van additieven maken een volledig kunststof gerecyclede woning wellicht mogelijk.

De gedimensioneerde installatie is te integreren in het gekozen bouwsysteem. Hierdoor worden een aantal koudebruggen vermeden. De installatie, in combinatie met de beschikbare oppervlakte, voldoet ruimschoots aan de totale energiebehoefte. De combinatie van installatie en bouwsysteem zal dit overschot in de praktijk enkel doen toenemen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerHogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Off-grid kunststof gebaseerde woningbouw
Datum2017-06-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk