De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op zoek naar de verbinding

De samenwerking tussen Jeugdbescherming Nijmegen en het Sociaal Wijkteam Lindenholt

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Op zoek naar de verbinding

De samenwerking tussen Jeugdbescherming Nijmegen en het Sociaal Wijkteam Lindenholt

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
Het onderzoek “Op zoek naar de verbinding” wordt uitgevoerd in opdracht van Jeugdbescherming Nijmegen, Gelderland, in het bijzonder in opdracht van Jur den Breejen. De vraag vanuit Jeugdbescherming Nijmegen is dat zij beter willen begrijpen hoe de samenwerking verloopt tussen Jeugdbescherming Nijmegen en het Sociaal Wijkteam Lindenholt. Dit afstudeeronderzoek bouwt voort op een lopend onderzoek vanuit het Masteronderzoek: “Samenwerking tussen Jeugdbescherming en Sociaal Wijkteam, verder in ontwikkeling.” dat gericht is op de samenwerking tussen professionals van Jeugdbescherming Nijmegen en de sociale wijkteams van Nijmegen. In het huidige onderzoek is er een specifiek Wijkteam onderzocht in Nijmegen, namelijk het Sociaal Wijkteam Lindenholt. Er wordt hierbij gekeken naar welke elementen de samenwerking positief laten verlopen en waar eventuele verbeteringen kunnen plaatsvinden.
Doel en vraagstelling
Het doel van dit onderzoek is inzicht en kennis krijgen in hoe de samenwerkingsrelaties in de hulpverlening vormgeven rondom consultatie, advies en drang. Aanleiding is de transitie waarin jeugdzorg op dit moment bevind. Hierbij wordt gekeken naar de samenwerkingsrelaties tussen professionals van Jeugdbescherming Nijmegen en het Sociaal Wijkteam Lindenholt. Ook is het belangrijk om de samenwerking tussen professionals binnen de individuele organisaties te bekijken. Het is de bedoeling dat de verkregen inzichten en kennis resultaten in handvatten, die op 14 juni 2016 worden aangereikt om de genoemde samenwerking beter te laten verlopen en de hulpverlening met de cliënten te verbeteren. Dit zullen de onderzoekers doen doormiddel van een presentatie waarbij de professionals vanuit Jeugdbescherming Nijmegen en het Sociaal Wijkteam Lindenholt zullen aansluiten. Naast de professionals zal ook de beoordelaar vanuit de opleiding aansluiten.
De onderzoeksvraag luidt dan ook:
“Hoe kunnen de professionals vanuit Jeugdbescherming en het Sociaal Wijkteam Lindenholt, optimaal gebruik maken van elkaars kennis en expertise, zodat er duidelijkheid ontstaat over de (regie)rol en taken gedurende advies en consultatie en het starten van drang?”
Methode van onderzoek
Het onderzoek “Op zoek naar de verbinding” is een kwalitatief onderzoek. In het kwalitatieve onderzoek willen de onderzoekers te weten komen hoe de mensen die zij onderzoeken de sociale situatie interpreteren. Er wordt vanuit gegaan dat mensen in verschillende culturen – hier wordt zowel een samenleving bedoeld als een microcultuur van een organisatie, groep of gezin – van elkaar afwijkende perspectieven op een sociaal verschijnsel hebben (Boeije, 2005). Er zijn half gestructureerde interviews afgenomen met professionals vanuit Jeugdbescherming Nijmegen en vanuit het Sociaal Wijkteam Lindenholt. De opdrachtgever is contactpersoon (jeugdbeschermer) van het Sociaal Wijkteam Lindenholt.
Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat verschillende factoren van invloed zijn op de samenwerking tussen Jeugdbescherming Nijmegen en het Sociaal Wijkteam Lindenholt. De belangrijkste factoren zijn:
- De werkomgeving binnen beide organisaties, zoals werkdruk, formatie en taken.
- Onduidelijkheid over de (regie)rol en de criteria drang.
- Het gebrek aan frequent overleg tussen beide organisaties.
Voornaamste conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat bovenstaande drie factoren grote invloed hebben op de samenwerking tussen Jeugdbescherming Nijmegen en het Sociaal Wijkteam Lindenholt. Doordat er geen duidelijke afspraken op papier staan en door een gebrek aan communicatie tussen beide organisaties, ontstaat er een individuele werkomgeving waarin iedereen zijn eigen belangen en werkwijze hanteert.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerJeugdbescherming Gelderland: Nijmegen
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk