De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De stem van de cliënten

Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten en onderzoekers voor het versterken van cliëntparticipatie in onderzoek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De stem van de cliënten

Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten en onderzoekers voor het versterken van cliëntparticipatie in onderzoek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is al veel geschreven over cliëntparticipatie in de hulpverlening, waarbij veel handvatten zijn aangereikt hoe men dit kan versterken. Door de participatiemaatschappij worden cliënten veel meer betrokken bij veranderingen. Ze hebben het recht om mee te denken en mee te doen (Movisie, 2010). Hierdoor worden cliënten steeds meer betrokken bij onderzoek doen. Tevens is er al veel geschreven over hoe cliëntparticipatie in onderzoek uitgevoerd kan worden, maar in de literatuur is er nog weinig geschreven over wat cliënten en onderzoekers nou daadwerkelijk ervaren hebben en wat hun adviezen zijn wat betreft cliëntparticipatie in onderzoek.
Het doel van dit onderzoek is om kennis van en inzicht te krijgen in de ervaringen en adviezen van de cliënten en onderzoekers met betrekking tot cliëntparticipatie in onderzoek. Door hun ervaringen en adviezen wordt cliëntparticipatie in onderzoek versterkt. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat zijn de ervaringen en adviezen van cliënten en onderzoekers rondom cliëntparticipatie in onderzoek?
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn vier cliënten van de cliëntcommissie en vijf onderzoekers geïnterviewd, waarbij gevraagd is naar hun ervaringen en adviezen wat betreft cliëntparticipatie in onderzoek. De cliëntcommissie is een commissie die is opgericht door het Lectoraat ‘Werkzame factoren in de jeugd- en opvoedhulp’. Het bestaat uit zeven ouders die met meerdere hulpverleners tegelijkertijd te maken hebben of te maken hebben gehad.
Uit de antwoorden van de interviews is naar voren gekomen dat zowel cliënten als onderzoekers het belangrijk vinden dat cliënten participeren in onderzoek, omdat het een ander perspectief naar boven brengt die onderzoekers niet hebben. Hierdoor krijgen zij andere inzichten die van meerwaarde kunnen zijn voor het onderzoek. Daarnaast hebben de cliënten ervaren dat zij het prettig vinden om hun stem te geven, omdat er iets met hun ervaringen en adviezen wordt gedaan in het onderzoek. Daarnaast geven cliënten aan dat het hun zelfvertrouwen versterkt. Als advies is naar voren gekomen dat het belangrijk is dat onderzoekers gaan inzien en ervaren wat het nut is van cliëntparticipatie in onderzoek. Tevens is het belangrijk dat cliënten gaan ervaren dat door het delen van hun ervaringen cliëntparticipatie in onderzoek verbeterd wordt. Doordat cliënten ervaringsdeskundigen zijn kunnen zij de onderzoekers aanvullen qua ervaringen in het onderzoek.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om een product te ontwerpen die ervoor zorgt dat cliënten en onderzoekers bewust worden wat de meerwaarde is van cliëntparticipatie in onderzoek. Een eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten om cliënten te interviewen over hun ervaringen met cliëntparticipatie in onderzoek die niet in de cliëntcommissie zitten.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerKenniscentrum HAN Sociaal, Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp
Datum2017-06-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk