De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Plezierige Activiteiten Methode bij kwetsbare thuiswonende ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Plezierige Activiteiten Methode bij kwetsbare thuiswonende ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
Fonds NutsOhra heeft geld vrijgemaakt om het programma 'Meer Veerkracht, Langer Thuis' te ondersteunen. Het onderzoek naar de Plezierige Activiteiten Methode is hier onderdeel van. Het achterliggende doel van dit onderzoek is onderzoeken of de mate van sociale participatie, mate van eenzaamheid en kwaliteit van leven daadwerkelijk verbetert na toepassing van de Plezierige Activiteiten methode.
Methode
Dit onderzoek is een kwantitatief beschrijvend onderzoek en betreft een nulmeting van de effectstudie naar de Plezierige Activiteiten Methode. Hierbij is gekeken naar de mate van sociale participatie, mate van eenzaamheid en kwaliteit van leven van respondenten (N=26) uit Druten. Tevens werden de kenmerken van de respondenten (N=26) en non-respondenten (N=26) met elkaar vergeleken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door middel van gestructureerde interview-enquêtes.
Resultaten
Van de ouderen onderneemt 88,46% méér dan een keer per week een activiteit met anderen. Wanneer ouderen een activiteit ondernemen met anderen doet 45,71% dit met het professioneel netwerk, zoals dagbesteding, maatje enz. Daarnaast geeft 30,77% van de ouderen aan iets te doen voor een ander. Het aantal ouderen dat nooit een activiteit onderneemt binnen een vereniging is 73,08%. Vervolgens voelt 76,92% van de ouderen zich eenzaam. Achttien ouderen voelen zich emotioneel eenzaam en negen ouderen voelen zich sociaal eenzaam. Zeven van deze ouderen zijn zowel emotioneel als sociaal eenzaam. Kwaliteit van leven wordt door 38,46% van de ouderen op meer dan de helft van de onderdelen (liefde/vriendschap, toekomst, waardevol voelen, genieten/plezier en onafhankelijkheid) als slecht ervaren. Van de respondenten was 73,08% vijfenzeventig jaar en ouder en van de non-respondenten was 88,46% vijfenzeventig jaar en ouder.
Discussie
Bij aanvang van het onderzoek werd gesproken over 'kwetsbare alleenstaande thuiswonende ouderen'. Gedurende het onderzoek is het kenmerk 'alleenstaande' komen te vervallen om het respondententekort te verhelpen. Volgens de literatuur is 40% van de oudste ouderen eenzaam en volgens het resultaat van dit onderzoek gaat het om 63,64%. Uit het resultaat van dit onderzoek wordt niet duidelijk of ouderen actief of passief participeren.
Conclusie
De resultaten laten zien dat vrijwel alle ouderen, in verschillende mate, doen aan sociale participatie. Daarnaast voelt een grote meerderheid zich eenzaam op emotioneel en/of sociaal gebied. Kwaliteit van leven kan met name verbeterd worden op het onderdeel onafhankelijkheid. Minder dan de helft van de ouderen ervaart slechte kwaliteit op meerdere onderdelen (liefde/vriendschap, toekomst, waardevol voelen, genieten/plezier en onafhankelijkheid). Een groot verschil tussen de kenmerken van de respondenten en non-respondenten is niet duidelijk zichtbaar. Wat wel zichtbaar is, is dat de non-respondenten gemiddeld ouder zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerLectoraat Innovatie in de Care
Datum2017-01-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk