De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het Bruishuis

Samenlerend samenkomen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het Bruishuis

Samenlerend samenkomen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als gevolg van de Kanteling is de integrale werkwijze voor welzijnsorganisaties steeds belangrijker
geworden. Om collectieve vraagstukken rondom burgers te beantwoorden, wordt er binnen SWL
gewerkt volgens de gebiedsgerichte werkwijze. Binnen deze werkwijze werken burgers en
professionals integraal met elkaar samen aan een actieve participatie en meer verantwoordelijkheid
van burgers. De eerste goede voorbeelden van deze manier van ‘anders samenwerken’ worden
steeds meer zichtbaar. Vaak zijn het de kleine initiatieven en/of ontmoetingen die werken. Het bestuur
van SWL wilde graag dat er onderzoek gedaan zou worden naar hoe de samenwerking tussen
burgers, vrijwilligers en professionals gestimuleerd kan worden. Om dit in kaart te brengen zijn er
verschillende onderzoeksstappen doorlopen volgens de richtlijnen van Migchelbrink (2012). Een
onderdeel hiervan is het opstellen van de onderzoeksvraag, die als volgt luidt: ‘Op welke manier kan
er in de gemeente Lingewaard meer gebiedsgericht te werk worden gegaan?’
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is er
allereerst literatuuronderzoek verricht aan de hand van het multicausaal model van Snellen (2007).
Vervolgens is er een actiegericht onderzoek uitgevoerd, waarbij er een veranderingsproces in gang is
gezet. Om dit te realiseren zijn verschillende betrokken partijen van de samenwerking binnen SWL
uitgenodigd om een tweetal bijeenkomsten bij te wonen. Gedurende de uitvoering van deze twee
sessies is samen met de participanten onderzocht hoe de samenwerking met betrekking tot de
gebiedsgerichte werkwijze gestimuleerd kan worden. Uit deze bijeenkomsten kan geconcludeerd
worden dat het van belang is om ontmoetingen tussen verschillende partijen uit verschillende lagen
(burgers, vrijwilligers én professionals) te stimuleren, waarbij iedereen een gelijkwaardig aandeel
heeft. Wanneer er antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag, kan het volgende gezegd worden: het
is van prioriteit dat er overeenstemming wordt gevonden in wat gebiedsgericht werken voor alle
betrokken partijen inhoudt. Om de gebiedsgerichte werkwijze vorm te geven is het van belang dat er
frequent contact- en netwerkmomenten plaatsvinden, waarbij er wordt gekeken naar de behoefte van
de verschillende betrokkenen. Op basis van deze bevindingen raden wij aan om de ontmoetingen
tussen verschillende partijen voort te zetten, waarbij zij allen een gezamenlijk belang inzien en dit met
elkaar delen. Dit zorgt ervoor dat alle partijen zowel de rol van deelnemer als eigenaar binnen de
samenwerking op zich nemen. Om dit te stimuleren dient de focus vooral te liggen op het succes van
de samenwerking en het vergroten hiervan.
Om het praktijkonderzoek meer diepgang te geven, zijn de conclusies en bevindingen in een derde
bijeenkomst met de opdrachtgever en andere betrokkenen van SWL besproken. Om hen medeeigenaar
te maken van het onderzoeksproces, hebben zij hun eigen aanbevelingen opgeschreven.
Ook hier is uitgekomen dat zij het van belang vinden om verschillende partijen regelmatig bij elkaar te
brengen. Ook hebben zij aangegeven dat het stimuleren van samenkomsten en het een initiatiefrijke
houding naar elkaar kan bijdragen aan een gezond Lingewaard. Ten slotte willen de betrokkenen in
de toekomst vaker op een waarderende manier met elkaar samenwerken, zodat de focus op het
positieve blijft liggen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerStichting Welzijn Lingewaard
Datum2017-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk