De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbeteren prognostiek van behandelduur op het gebied van bewegend functioneren bij Regina Pacis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verbeteren prognostiek van behandelduur op het gebied van bewegend functioneren bij Regina Pacis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie: sinds 2013 is de diagnose behandelcombinatie systematiek van toepassing in de Nederlandse geriatrische revalidatiezorg. Dit systeem is ingevoerd om de zorg te registreren en te declareren, wat zorgt voor meer inzicht in de geleverde zorg. De fysiotherapeuten bij Regina Pacis geven bij het eerste multidisciplinair overleg een prognose van de ligduur op het gebied van bewegend functioneren, op basis van hun expertise en ervaring, wat zij erg lastig vinden. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de meest optimale manier van prognosticeren voor patiënten met een beroerte. Dit inzicht moet fysiotherapeuten bij Regina Pacis op de afdeling geriatrische revalidatiezorg ondersteunen in het stellen van een prognose binnen vijf tot acht dagen, gericht op de behandelduur na opname van een patiënt met een beroerte.
Materiaal en methode: door middel van literatuur en semigestructureerde focusgroepen met drie fysiotherapeuten is er een werkwijze opgesteld, deze is twee weken getest door de fysiotherapeuten en vervolgens geëvalueerd en herschreven.
Resultaten: eerste focusgroep: De deelnemers misten overzicht, wilden een meer op literatuur- in plaats van op ervaring gebaseerde uitspraak kunnen doen over de prognose van de behandelduur en werkten niet eenduidig. Ook gaven zij aan te weinig tijd te hebben in de eerste week en dat het elektronisch cliënten dossier een grote ergernis was. Tweede focusgroep: De aangereikte werkwijze met formulier met prognostische factoren (prognostische checklist) gaf de respondenten een overzicht die hen hielp bij het stellen van een prognose. Daarnaast gaf het inzicht in de huidige manier van werken, want niet alle deelnemers kenden en/of voerden alle aanbevolen meetinstrumenten uit de KNGF-richtlijn beroerte uit. Om de prognostische checklist in gebruik te nemen waren bepaalde aspecten aangepast.
Discussie en aanbeveling: de prognostische checklist biedt de fysiotherapeuten overzicht. Echter, de nieuwe werkwijze en het daarbij horende stappenplan zijn achterwege gelaten, omdat ze de stappen uit de KNGF-richtlijn beroerte al hanteren. Uit de focusgroepen blijkt dat niet alle meetinstrumenten bekend zijn, of volledig zijn afgenomen. Het gebruik van de KNGF-richtlijn beroerte is daardoor niet zeker. Er is gebrek aan tijd in de eerste week voor het prognostisch proces. Daarnaast missen beginnende beroepsbeoefenaren vaak ervaring. De vraag is of meer tijd in de eerste week deze groep helpt, aangezien zij nog steeds ervaring missen. De nadelen van het elektronisch patiëntendossier zouden invloed kunnen hebben op het stellen van de prognose vanwege de onvindbaarheid van gegevens. De aanbevelingen zijn om de patiënten bij Regina Pacis in het vervolg te prognosticeren met de opgestelde prognostische checklist en een plek te zoeken waar de gegevens voor alle disciplines makkelijk te vinden zijn. Als er vervolgonderzoek mogelijk is, zou het van belang zijn om voor een langere periode de nieuwe werkwijze te gebruiken voor het verzamelen van meer data.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
PartnerAttent zorg en behandeling
Datum2016-01-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk