De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Een onderzoek naar effectieve feedback binnen een interdisciplinair team

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Een onderzoek naar effectieve feedback binnen een interdisciplinair team

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek vindt plaats binnen het interdisciplinaire team van CIR Revalidatie in Arnhem. Om steeds meer van elkaar te leren en te kunnen samenwerken als interdisciplinair team is effectieve feedback nodig. Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat nodig is om effectieve feedback te integreren in het team als onbewust bekwame vaardigheid, waardoor de samenwerking vergroot.
Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld: Hoe kunnen medewerkers van CIR Revalidatie in Arnhem feedback effectief inzetten om de interdisciplinaire samenwerking te versterken?
Methode
Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is een brainstormsessie gehouden binnen het team over wat het team verstaat onder feedback en effectieve feedback. Het team heeft op deze manier een eigen definitie van feedback en drie kenmerken van effectieve feedback gevormd. Met de resultaten van de brainstormsessie en de literatuur over effectieve feedback is een semigestructureerd interview opgesteld, wat onder negen medewerkers van het CIR Revalidatie in Arnhem is afgenomen. Door de combinatie van deze twee methoden zijn de drie deelvragen die uit de onderzoeksvraag zijn gekomen, beantwoord.
Conclusie en aanbevelingen
Uit de resultaten blijkt dat de medewerkers een aantal aspecten nodig hebben om effectieve feedback in te zetten. Zo hebben ze behoefte aan meer tijd en ruimte en het ervaren en oefenen van effectief feedback geven en ontvangen. Daarnaast hebben ze behoefte in elkaars inzichten en ideeën over het onderwerp feedback, openheid om feedback te ontvangen en de drempel binnen het team te verlagen om zich veiliger te voelen om de feedback effectief te geven en ontvangen.
Op basis van deze conclusie worden aanbevelingen gedaan; Allereerst, het in groepsmomenten bespreken van elkaars en eigen inzichten en ideeën over het onderwerp feedback. Daarnaast het oefenen en ervaren in groepsmomenten als intervisie en trainingen. Ten slotte het met elkaar ervaren in groepsmomenten hoe het zit met de veiligheid, om de drempel te verlagen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerCIR Revalidatie, Arnhem
Datum2018-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk