De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat beweegt u?

Een onderzoek naar factoren en belangrijke kenmerken die een rol spelen bij 40 plussers uit Uden-Oost bij het wel of niet aangaan van een coachtraject gericht op bewegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat beweegt u?

Een onderzoek naar factoren en belangrijke kenmerken die een rol spelen bij 40 plussers uit Uden-Oost bij het wel of niet aangaan van een coachtraject gericht op bewegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de gemeente Uden vindt een sterke vergrijzing plaats. In combinatie met een hoog overgewichtspercentage en een laag percentage inwoners dat voldoet aan beweegnormen, zijn dit zorgelijke ontwikkelingen. De gemeente Uden heeft vanaf 2011 het welzijn van inwoners als basis genomen voor beleid. Om deze reden is het project ‘de Gezonde Wijk’ opgesteld.
Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan het team ‘Beleid’ van de gemeente Uden, voor de verbetering van de opzet van het project ‘de Gezonde Wijk’. Om deze aanbevelingen te kunnen doen, is deductief kwalitatief onderzoek door middel van semigestructureerde interviews gedaan naar factoren die een rol spelen bij 40 plussers met gezondheidsklachten uit Uden-Oost bij het wel of niet aangaan van een coachtraject gericht op bewegen. Daarnaast is onderzocht welke kenmerken aangegeven worden die belangrijk zijn rondom het aangaan van een coachtraject gericht op bewegen. Hierbij is specifiek onderzoek gedaan binnen de groep 40 plussers met gezondheidsklachten die door middel van leefstijl te verhelpen zijn.
De onafhankelijke variabelen zijn de factoren die spelen bij de 40 plussers uit Uden-Oost. Deze factoren hebben invloed op het wel of niet aangaan van een coachtraject gericht op bewegen, de afhankelijke variabelen, waarbij de belangrijke kenmerken genoemd worden.
De belangrijkste resultaten die naar voren komen uit het onderzoek zijn dat persoonlijke benadering, door bij voorkeur een huisarts, essentieel is om een coachtraject aan te gaan. Mensen hechten hier erg veel waarde aan. Daarnaast zijn sociale contacten rondom het sporten essentieel, want bewegen in gezelschap werkt motiverend. Het merendeel van de onderzoeksgroep verwacht ook een coachtraject gericht op bewegen op eigen kracht aan te kunnen gaan. Barrières die een rol spelen zijn onder andere het niet afstemmen en rekening houden met interesses en behoeftes door een coach, het ervaren van klachten en een kloof tussen vraag en aanbod. De meesten geven aan vaardigheden te bezitten om deze barrières te overwinnen, zoals doorzettingsvermogen. Het grootste gedeelte geeft ook aan dat ze deze motivatie volledig uit zichzelf kunnen halen. Bewegen in gezelschap werkt wel extra motiverend.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat persoonlijke benadering, door een huisarts, en het rekening houden met sociale contacten erg belangrijk zijn voor het aangaan van een coachtraject gericht op bewegen. Ook gaan mensen eerder een coachtraject gericht op bewegen aan als het aanbod aansluit bij wat zij verwachten. De belangrijkste aanbevelingen zijn dan ook professionals zichtbaar en belangrijk gemaakt moeten worden bij de doorverwijzing naar een coachtraject gericht op bewegen. De beleidsmedewerker van de gemeente Uden is daarbij erg belangrijk, omdat zij korte lijntjes heeft met verschillende belangrijke professionals. Daarnaast moet persoonlijke benadering tijdens het gehele proces centraal staan, omdat blijkt dat dit een essentieel onderdeel is om mensen te stimuleren. Hiermee moet de beweegcoach rekening houden. Bewegen combineren met sociale contacten is daarbij ook essentieel, omdat mensen hierdoor gemotiveerd raken en blijven. Hier moet vroegtijdig afstemming over plaatsvinden. Als laatste is het belangrijk om middels een informatieavond te toetsten of vraag en aanbod op elkaar aansluiten, omdat blijkt dat mensen het belangrijk vinden dat het bewegen aansluit bij hun interesses en behoeftes.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
PartnerGemeente Uden
Datum2016-09-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk