De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelend ontspannen

Een onderzoek naar de verschillen in werkvormen tussen over- en onderregulerende kinderen in de spanningsregulatiefase van Affectregulerende Dramatherapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spelend ontspannen

Een onderzoek naar de verschillen in werkvormen tussen over- en onderregulerende kinderen in de spanningsregulatiefase van Affectregulerende Dramatherapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Kennisnetwerk Affectregulerende
Vaktherapie. Het Kennisnetwerk heeft een interventiebeschrijving ontwikkeld voor kinderen
en jongeren tussen de 4 en 12 jaar die last hebben van emotionele- en gedragsproblemen
die zijn voortgekomen uit problematische hechting. Voorgaande onderzoeken naar
Affectregulerende Vaktherapie hebben aangetoond dat dramatherapie binnen het concept
Affectregulerende Vaktherapie past. De interventiebeschrijving kan nu ook voor
dramatherapie geschreven worden. Dit onderzoek levert daar een bijdrage aan.
In dit onderzoek is onderzocht welke consensus based werkvormen worden ingezet tijdens
de eerste fase, dat is de spanningsregulatie fase, bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar met
hechtingsproblematiek. Daarbij is tevens onderzocht of er verschil is in werkvorm tussen
kinderen die over-reguleren en kinderen die onder-reguleren.
Dit is een kwalitatief, inventariserend onderzoek. De werkvormen die worden ingezet zijn
geïnventariseerd, beschreven en geanalyseerd. Om de hoofd- en deelvragen te
beantwoorden zijn bestaande interviews van voorgaande onderzoeken geanalyseerd, zijn er
drie interviews afgenomen en is er een literatuurstudie uitgevoerd.
Uit de interviews is gebleken dat over vier werkvormen een consensus kan worden bereikt.
Namelijk: improviseren, werken met verhalen, laagdrempelige spellen en gestructureerde
werkvormen. Deze werkvormen worden vanuit de literatuur ook ondersteund als werkvormen
die de spanning reguleren. Er wordt echter geen verschil gemaakt in werkvorm tussen overen
onder-regulerende kinderen. Wel is de therapeutische houding en zijn de therapeutische
interventies verschillend. Bij kinderen die onder-reguleren is het belangrijk dat de therapeut
rustig blijft, begrenst en structuur biedt. Bij over-regulerende kinderen wordt er sneller een
aanbod voorbereid door de therapeut. Het kind wordt gestimuleerd om te spelen en krijgt
vaker de regie. Ook geven de therapeuten veel positieve bekrachtiging.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerKennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie
Datum2017-01-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk