De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voeding bij kwetsbare ouderen op afdeling geriatrie in het Rijnstate

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voeding bij kwetsbare ouderen op afdeling geriatrie in het Rijnstate

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Geriatrie is het specialisme voor onderzoek en behandeling van ouderdom gerelateerde problemen. Alle geriatrische patiënten opgenomen op afdeling geriatrie zijn kwetsbare ouderen. Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden). Geriatrische patiënten hebben een groter risico om ondervoed te raken door ziekte, verminderde smaak, eenzaamheid, vergeetachtigheid, kauw- en slikproblemen, obstipatie en depressiviteit. Een op de vier geriatrische patiënten is ondervoed. Ondervoeding speelt een belangrijke rol in de bedreiging van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid. Het is een multidisciplinair probleem waarbij de verpleegkundige een regierol heeft. Dit kwaliteitsproject is uitgevoerd in opdracht van de afdeling geriatrie in het Rijnstate. De vraag vanuit de contactpersoon was of het huidige voedingsbeleid geoptimaliseerd kan worden door de inhoud en het gebruik van de bestaande protocollen te onderzoeken. Met dit onderzoek is antwoord gegeven op de volgende vraagstelling: Zijn er verbeterpunten op het gebied van de inhoud en het gebruik van de bestaande protocollen op afdeling geriatrie in ziekenhuis Rijnstate om het voedingsbeleid te optimaliseren? Zo ja, welke verbeterpunten zijn er nodig?
Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld: 1. Welke voorschriften leven verpleegkundigen wel of niet na uit de twee bestaande protocollen op de afdeling Geriatrie? 2. Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren bij de disciplines betrokken bij het voedingsbeleid (arts, diëtist, voedingsassistent, verpleegkundigen) om voorschriften uit de protocollen na te leven? 3.Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de landelijke leidraad en de bestaande protocollen?
Bovenstaande vraagstelling heeft geleid tot de volgende doelstelling In januari 2014 worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de inhoud van de bestaande protocollen gebaseerd op de leidraad en het gebruik van de bestaande protocollen op afdeling geriatrie. Met als doel het huidige voedingsbeleid te optimaliseren
Voorafgaand aan het onderzoek heeft verdieping plaatsgevonden door middel van literatuuronderzoek. Er is onder andere literatuuronderzoek gedaan naar voeding en ondervoeding bij de geriatrische patiënt en screening en behandeling. Daarnaast is er literatuuronderzoek gedaan naar verschillende leidraden en richtlijnen met betrekking tot voedingszorg.
Deelvraag 1

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk