De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Robuustheid : knap staaltje werk !

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Robuustheid : knap staaltje werk !

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Elk bouwwerk in Nederland moet voldoen aan de geldende bouwvoorschriften, die op dit moment staan beschreven in het Bouwbesluit 2012. Sinds 1 april 2012 verwijst het Bouwbesluit in de tekst naar andere normen, namelijk naar de Eurocodes. Eurocodes zijn Europese normen voor het toetsen en beoordelen van de constructieve veiligheid van diverse nieuwbouwconstructies. Niet alle norm-delen van de Eurocode worden door het Bouwbesluit aangewezen; niet aangewezen delen zijn niet geldend in Nederland. In sommige gevallen bevat de Eurocode bruikbare voorschriften die in Neder-land wel gehanteerd worden terwijl deze niet wettelijk verplicht zijn. Een voorbeeld hiervan is het artikel uit de Eurocode over de beschouwing van een buitengewone belasting met een onbekende oorzaak.
Verwarrende regelgeving buitengewone belastingen. Buitengewone belastingen, ook wel bijzondere belastingen, zijn belastingen die normaal gesproken tijdens de levensduur niet aanwezig zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- belastingen met een bekende oorzaak (botsingen en ontploffingen) en
- belastingen met een onbekende oorzaak (menselijke fout).
Het Bouwbesluit verwijst alleen naar de regels van de Eurocode om een constructie te beschermen tegen bekende belastingen. Terwijl 80 tot 90 procent van de schadegevallen aan bouwwerken wordt veroorzaakt door gevolgen van een menselijke fout, wordt de beschouwing van onbekende buitenge-wone belasting door het Bouwbesluit niet verplicht gesteld. De Eurocode schrijft wel methoden voor om de constructie hiertegen te beschermen: Een constructie moet zodanig ontworpen en uitgevoerd zijn, dat zij in dergelijke situatie niet disproportioneel beschadigt (voldoende robuust maken).
Bouwvoorschriften schieten te kort :
Analyse van de visie en aanpak van verschillende vak-experts, zoals: Dhr. Vrouwenvelder en Dhr. Walraven van de Technische Universiteit van Delft en Dhr. Bezemer en Dhr. Willemen van gemeente Rotterdam (H4 Praktijkonderzoek) toont aan dat de bouwvoorschriften betreft robuustheid op dit moment behoorlijk te kort schieten. Naast het grote gemis van het niet beschouwen buitengewone belastingen met onbekende oorzaak, wordt de effectiviteit van de door de Eurocode aangedragen maatregelen ter voorkoming van onbekende oorzaken behoorlijk in twijfel getrokken (wanneer is een constructie voldoende robuust?).
Door de tekortkoming in de bouwvoorschriften, is het juist omgaan met het begrip robuustheid voor constructeurs niet eenvoudig. Vaak wordt er slechts uitgegaan van de minimumeisen van het Bouw-besluit en worden elementen afzonderlijk getoetst. En dat terwijl robuustheid in een constructie juist draait om reservecapaciteit én de samenhang van een constructie.
Onderzoek naar impact:
Om het gewenste constructieve veiligheidsniveau (zoals vastgelegd in het Bouwbesluit) voor elk bouwwerk in Nederland nagenoeg gelijk te houden, is opheldering van essentieel belang! In dit afstu-deeronderzoek wordt onderzocht: Welke impact de gevolgen van onbekende buitengewone belas-tingen hebben op de constructie van bouwwerken volgens gevolgklasse CC2 en CC31. En wordt ge-adviseerd op welke manier het Bouwbesluit aangevuld zou moeten worden met normen uit de Euro-code om de impact van onbekende buitengewone belastingen te reduceren

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerVolantis
Datum2018-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk