De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De WELL building standard

een gezond gebouw voor de eindgebruiker

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De WELL building standard

een gezond gebouw voor de eindgebruiker

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Steeds vaker worden in de kranten geschreven
over volwassenen en jongeren met overgewicht.
Uit cijfers van het Volksgezondheidzorg blijken
48,7% van ouderen een overgewicht te hebben
(Volksgezondheidenzorg, z.d.). Deze
gezondheidsklachten worden voorkomen of
verminderd in een gebouw waar de gezondheid
wordt bevorderd.
Het doel van dit onderzoek is om een nieuw
certificeringsmethode genaamd de WELL Building
Standard, die volledig gericht is op de gezondheid
van de gebruikers, te analyseren voor Palazzo. Er
zal een tool ontstaan voor de architecten die het
kunnen gebruiken tijdens het uitvoeren van een
WELL project. In deze tool worden voorbeelden
gegeven hoe de eisen met betrekking tot het
ontwerp mogelijk toegepast kunnen worden.
De eisen zijn ontstaan na Amerikaanse
wetenschappelijke onderzoeken. De WELL Building
Standard heeft de eisen onderverdeeld in de
volgende zeven hoofdonderdelen: lucht, water,
voeding, licht, fitness, comfort en geest.
De titel van deze scriptie, ‘De WELL Building
Standard, een gezond gebouw voor de
eindgebruiker’, verwijst naar de doelstelling van de
WELL Building Standard, namelijk het realiseren
van een gezonde en duurzame leefomgeving voor
de mens. Dit certificaat stelt de mensen centraal.
De volgende onderzoeksvraag staat centraal in
deze scriptie: ’Hoe kan het bestaande
kantoorontwerp van Nieuwe Aamsestraat te Elst
voldoen aan lucht-, licht- en comforteisen van de
WELL Building Standard en tevens economisch
verantwoord zijn?’
Om antwoord te geven op de hoofdvraag zijn
verschillende onderzoeken uitgevoerd. Uit de
analyse blijkt dat het bestaande kantoorontwerp
voor een groot deel niet zal voldoen aan de WELL
Building Standard. Het bestaande kantoorontwerp
dient ingedeeld te worden in kleinere gesloten
ruimtes om te voldoen aan de geluidseisen en de
indelingseisen die WELL voorschrijft. De bestaande
verdiepingshoogtes dienen vergroot te worden om
een plafondhoogte van 3 meter of hoger te
realiseren voor de kantoorruimtes.
Installatietechniek, materialisatie en bouwfysica
vormen voor een groot deel de WELL Building
Standard. Per feature wordt beschreven hoe de
volgende onderdelen zijn toegepast in het
bestaande ontwerp. Door de vele eisen die
worden gesteld aan de materialen zullen de
keuzes beperkt worden. Het ontwerp en
voornamelijk de indeling van een project zijn van
belang binnen de WELL Building Standard. Een van
de belangrijke onderdelen is het bevorderen van
de interactie tussen de mensen en de natuur door
natuurlijke elementen te betrekken bij het
uiteindelijke ontwerp.
Om te toetsen of de WELL Building Standard
financieel wel aantrekkelijk is zijn de kosten
vergeleken met een normaal project. De
toepassing van WELL op het kantoorontwerp van
Nieuwe Aamsestraat is aanzienlijk hoger dan het
bestaande ontwerp. Bij de investering dient
rekening gehouden te worden met een prijsstijging
van 11,5%. Opmerkelijk is de hoge
certificeringskosten van €101.500,-. De kosten
kunnen bespaard worden door de voordelen die
een WELL ontwerp met zich meebrengt. Een
gezond gebouw staat garant voor de stijging van
productiviteit en het verlagen van het
ziekteverzuim. Deze aspecten zullen positief
bijdragen aan het terig verdienen van de
investeringskosten.
Dit onderzoek is voornamelijk theoretisch
benaderd. Een aandachtspunt is echter wel dat de
WELL Building Standard een ‘performance based’
certificaat is. Een certificaat wordt pas verkregen
wanneer prestatie metingen zijn verricht door het
International WELL Building Institute. Ook dienen
tijdens de bouwfase materialen, voornamelijk
installatieleidingen, goed en stofvrij te worden
opgeslagen om alle vormen van schadelijke stoffen
die het gebouw kunnen betreden te vermijden

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerPalazzo
Datum2018-08-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk