De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontslagen uit het ziekenhuis, en dan?

Een behoefteonderzoek op het handelingsgebied wonen en zorg in de thuissituatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontslagen uit het ziekenhuis, en dan?

Een behoefteonderzoek op het handelingsgebied wonen en zorg in de thuissituatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Huisartsenpraktijk Thermion en ZZG zorggroep te Lent ervaren dat patiënten na een ziekenhuisopname vaak een verandering in de woon- en zorgsituatie doormaken. Uit signalen van professionals en patiënten blijkt dat de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis niet geheel nauwkeurig is afgestemd op de behoeften van de patiënt. De overdracht van informatie over de benodigde zorg verloopt vaak niet optimaal. Patiënten riskeren hierdoor geen of onvolledige zorg te krijgen. Huisartsenpraktijk Thermion en verpleegkundigen van ZZG zorggroep vinden het van belang om de woon- en zorgsituaties van de ontslagen patiënten in kaart te brengen. Dit om eventuele veranderingen binnen de al gegeven zorg eerder op te merken en hierop te anticiperen.
De afstudeerscriptie is het eerste onderzoek binnen de onderzoekslijn `Ontslagen uit het ziekenhuis, en dan?´, waarin de onderstaande onderzoeksvraag wordt beantwoord:

‘Welke nazorgbehoeften hebben patiënten van huisartsenpraktijk Thermion betreffende
het dagelijks handelen op het handelingsgebied wonen en zorg in de
thuissituatie na ontslag uit het ziekenhuis?’

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er een beschrijvend onderzoek verricht door middel van een kwantitatief onderzoek. De onderzoekers hebben gekozen voor het onderzoeksdesign surveyonderzoek. Binnen het surveyonderzoek is een enquête, in de vorm van een schriftelijk onderzoek uitgevoerd.
Er is besloten om een schriftelijk onderzoek op te stellen, waarin de nazorgbehoeften met behulp van variabelen in kaart zijn gebracht. Deze variabelen zijn: zelfzorg, woning, huishouden uitvoeren, wonen in de wijk en gemeente en zorg voor anderen.
Om de deelnemers te selecteren voor het onderzoek heeft er een patiënten oriëntatie plaats gevonden. Hierin is tevens samengewerkt met verpleegkundige onderzoekers.
De onderzoekspopulatie bestaat uit ontslagen patiënten in de periode van 18 september tot en met 6 november 2014. Zij zijn verbonden aan huisartsenpraktijk Thermion en zijn ouder dan 18 jaar.
Van de 48 benaderde deelnemers was er een totale respons van dertig deelnemers. Uiteindelijk zijn er 26 deelnemers geïncludeerd in het onderzoek.
Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers van het onderzoek de meeste nazorgbehoeften hebben gericht op de variabel zelfzorg. De één na grootste nazorgbehoefte is het uitvoeren van het huishouden, gevolgd door nazorgbehoeften gericht op wonen in de wijk en gemeente, de woning en als laatste op zorg voor anderen.
Op basis van de resultaten kan er geconcludeerd worden dat de deelnemers van 65 jaar en ouder grotere nazorgbehoeften hebben dan de deelnemers van 64 jaar en jonger. De deelnemers van het vrouwelijke geslacht bleken daarnaast grotere nazorgbehoeften te hebben dan de deelnemers van het mannelijke geslacht. Tevens hebben deelnemers die zelfstandig alleenwonend zijn grotere nazorgbehoeften dan deelnemers die zelfstandig samenwonend zijn.
De onderzoekers geven de aanbeveling om een vergelijkbaar onderzoek met een grotere onderzoekspopulatie uit te voeren, aangezien de onderzoekspopulatie van het voorliggend onderzoek slechts 26 deelnemers bedraagt. Hierdoor kunnen er betrouwbaardere conclusies worden getrokken. Om een compleet overzicht te krijgen van de nazorgbehoeften zouden er eventueel andere handelingsgebieden in kaart kunnen worden gebracht. De onderzoekers zien de mogelijkheid om de handelingsgebieden werk en leren en vrije tijd en spel te onderzoeken. Daarnaast is er aanbevolen een onderzoek te verrichten over de ervaren problemen binnen het handelingsgebied wonen en zorg. Indien dit bekend is zou er een implementatie kunnen worden verricht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
PartnerHuisartsenpraktijk Thermion
Datum2016-05-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk