De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Binnenwand concepten werkgroep All Electric DC

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Binnenwand concepten werkgroep All Electric DC

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de huidige samenleving is de elektriciteit een bepalend factor, het is de brandstof voor het gebruik van alle elektronische apparaten en installaties. Het verlies van elektriciteitenergie door het transport, heeft de werkgroep All Electric DC Wiki-house ertoe gezet om dit nader te onderzoeken. De verliezen zitten in het omvormen van de energie. Samen met de werkgroep wordt er gekeken om een woonomgeving geheel DC (direct current) te kunnen creëren. Hierbij zal er duurzame elektrische technologieën ontwikkeld worden die toegankelijkheid vergroten. Dit is voor gebruikers om zo tot een versneld duurzaamheid plan te komen. Er zal dus een voorziening van energieopslag komen in één van de wanden. Uiteindelijk beoogt de werkgroep een proeftuin op te zetten als innovatief instrument voor energietransitie.

Daarbij staat de: “Hoe ziet een voorzetwand er uit die de energievraag reduceert tot een energie neutrale woning, die ook voldoet aan de wensen (flexibel, demontabel, uitwisselbaar) van de werkgroep?” centraal. Het doel van dit afstudeerproject is het ontwerpen van een voorzetwand en scheidingswand voor een energie neutrale woning, waarbij de wensen van de werkgroep zoveel mogelijk worden toegepast. De voorzetwand zal vooral betrekking hebben op het energie neutrale pakket. Het totaalpakket van de bestaande woning, plus de ontworpen voorzetwand, zal voor energie reductie moeten zorgen. De scheidingswand richt zich vooral op de wensen van de werkgroep, maar ook op de eventuele opslag van energie. Beide wanden moeten toegepast kunnen worden bij renovatie.

In de theorie is opgezocht wat de wensen (flexibel, demontabel en uitwisselbaar) van de werkgroep betekenen. Vervolgens staat in de literatuurstudie de voorzetwand centraal, waarbij er wordt gekeken naar de fysische eisen om een energieneutraal totaalpakket te creëren. Hierbij is belangrijk dat ook duidelijk is wanneer een woning energieneutraal is en hoe dit wordt bereikt. Vervolgens wordt onderzocht wat er nodig is om een voorzetwand bouwtechnisch uit te werken. Ook wordt de scheidingswand met literatuuronderzoek bestudeerd. Bestaande scheidingswanden worden besproken en geanalyseerd aan de hand van zelf opgestelde vragen. Deze vragen zijn gebaseerd op de wensen van de werkgroep. Vanuit de analyses krijgt iedere scheidingswand een eigen score, zodat er uiteindelijk een duidelijk overzicht is.

Na het theoretisch kader komt het Programma van Eisen (PvE), waarbij de uitgangspunten van de interne en externe opdrachtgevers voor de ontwikkeling van de voorzetwand en scheidingswand vastgelegd zijn. De bouwkundige, bouwfysische en energie neutrale randvoorwaarden zijn een groot onderdeel in het PvE. Deze informatie komt grotendeels voort uit het literatuuronderzoek en is belangrijk tijdens het ontwerpen. Het ontwerpen bestaat uit twee fasen, het schetsontwerp en definitief ontwerp. Voorafgaand aan het ontwerpen worden bestaande varianten afgewogen. Met het schetsontwerp worden ideeën op papier gezet, waarbij er gelet wordt op de eisen uit het PvE. Het definitief ontwerp is een detaillering van het schetsontwerp. Aan het einde van het definitief ontwerp is het een bouwkundige tekening met maatvoering en is duidelijk welke materialen toepast gaan worden. Het definitief ontwerp kan getoetst worden aan het PvE.

De voorzetwand is opgebouwd uit drie delen: bestaande constructie, voorzetwand en smart-pakket. Bij de bestaande constructie wordt er gekeken naar de isolatiemogelijkheden, waarbij de optie spouwisolatie, buitenblad isolatie en binnenblad isolatie besproken. De voor- en nadelen zijn tegenover elkaar gezet. Hieruit komt naar voren dat de binnenblad isolatie de beste keuze is, omdat het de isolatie waarden verbeterd. Er is geen vergunning nodig en het is een goede prijs/kwaliteit oplossing. Vervolgens wordt er gekeken naar de raster vorm. Dit kan verticaal, horizontaal, vierkant of tetris zijn. Deze rastermodules zijn geschetst, waaruit de optie vierkante platen het meest aansluit op de wensen van de werkgroep. Het is gemakkelijk te vervangen. Aansluitend is de bouwmethode, waarbij het frame hout of metaal kan zijn. Er is gekozen voor een houten frame, omdat het duurzamer is en beter aansluit op de wensen van de werkgroep. Bij het demonteren van de wand is het duurzamer om hout dan metaal toe te passen. Voor het bevestigen van het smart-pakket is een mind map gemaakt. Er zijn vijf systemen besproken: klik, hang, stapel, magnetisch en rail systeem. Het hangsysteem en een combinatie van het magnetisch - en railsysteem zijn meegenomen om verder uit te werken.

Bij de scheidingswand wordt er gekeken naar bouwmethode, rastervorm en bevestiging van het smart-pakket. Met de bouwmethode zijn vijf opties besproken: bowall, faay, smartstones, metalstud en houtskelet bouw. De opties voor de rastervorm en de bevestiging van het smart-pakket van de scheiding wand zijn identiek aan die van de voorzetwand. Met alle informatie over de wanden zijn er twee varianten uitgewerkt. Bij beide varianten is de constructie van de voorzetwand en scheidingswand hetzelfde.

• variant 1: bowall onder plint profiel, metalstud wand constructie, isolatiemateriaal, slat platen met horizontale groeven, plug and play elektrische bedrading, smart wall afwerkplaten.
• variant 2: bowall onder plint profiel, houtskelet bouw constructie, isolatiemateriaal, stof doek, plug and play elektrische bedrading, smart wall afwerkplaten.

De definitieve ontwerpen van deze twee varianten geven antwoord op de hoofdvraag, hoe een voorzetwand van een energieneutraal totaalpakket er uit ziet die voldoet aan de wensen van de werkgroep. De adviezen aan de werkgroep zijn opgesplitst in prioriteit. Bij prioriteit 1 zijn de wensen van de werkgroep belangrijker dan het budget van de wanden. De definitieve ontwerpen van de twee varianten van de wanden voldoen aan de wensen van de werkgroep en ze voldoen aan de bouwkundige eisen die gesteld zijn. De wanden zijn haalbaar en kunnen gerealiseerd worden.

Bij prioriteit 2 is het budget van een renovatie belangrijker dan de wensen van de werkgroep. De ontworpen varianten zijn niet de goedkoopste. Een bowall metal stud systeem is een goedkoper alternatief en wordt dus aanbevolen wanneer er een budget is. Er is geen budget aangegeven en dus ook niet onderzocht. Daarnaast kan er in een vervolgstudie onderzocht worden of er eventueel subsidie op de twee varianten te halen valt. Ook kan er onderzocht worden of een eventuele samenwerking met bowall kan worden opgesteld, om kosten te drukken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerAll Electric DC Wiki-house
Datum2016-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk