De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'De Variant verhuist voorzichtig'

Onderzoek naar het passend begeleiden van leerlingen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek voor en tijdens een verhuizing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'De Variant verhuist voorzichtig'

Onderzoek naar het passend begeleiden van leerlingen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek voor en tijdens een verhuizing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, is
een afstudeeronderzoek uitgevoerd. “De Variant verhuist voorzichtig” betreft een onderzoek
dat heeft plaatsgevonden op SO/VSO Mikado te Gennep. Het is een school voor speciaal
onderwijs met zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar. Naast
reguliere klassen, heeft Mikado twee klassen voor leerlingen die naast een verstandelijke
beperking ook bijkomende psychiatrische problematieken hebben. Dit zijn de Variantklassen,
waarvan er één is in het so (SO Variant) en één in het vso (VSO Variant).
Na de zomervakantie van 2018 zal de SO Variant, vanuit het SO-gebouw, naar het VSOgebouw
verhuizen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in wat er nodig is voor
de leerlingen van de SO Variant voor en tijdens de verhuizing om passend begeleid te
worden door de medewerkers van de SO Variant.
In het onderzoeksrapport is er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Wat hebben de
leerlingen van de SO Variant voor en tijdens de verhuizing nodig om passend begeleid te
worden door de medewerkers van de SO Variant?’. Daarnaast is antwoord gegeven op
onderstaande deelvragen:
● Deelvraag 1: Op welke manier kunnen de leerlingen van de SO Variant passend
voorbereid worden op de verhuizing door de medewerkers van de SO Variant?
● Deelvraag 2: Welke teamafspraken tussen de SO Variant en de VSO Variant zijn
voor de leerlingen van belang tijdens de verhuizing?
● Deelvraag 3: Wat is er nodig om de leerlingen van de SO Variant passend te
begeleiden tijdens de verhuizing naar het VSO-gebouw?
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag en deelvragen is er gebruik gemaakt
kwalitatief onderzoek. Hiervoor zijn er in totaal zes respondenten bevraagd en is er gebruik
gemaakt van vijf good practices.
De resultaten uit de verkregen data leiden tot de volgende voornaamste conclusies:
● Het is van belang dat er aan de randvoorwaarden is voldaan, voordat de leerlingen
kunnen verhuizen;
● Het is van belang dat alle medewerkers van Mikado op de hoogte gebracht worden
over de wijze waarop de leerlingen worden voorbereid;
● Het is van belang dat de leerlingen op de hoogte gebracht worden tussen het
moment dat de verbouwing vorm krijgt en het moment dat het VSO-gebouw
gebruiksklaar is, waarbij gebruik wordt gemaakt van visuele ondersteuning;
● Het is van belang dat ouders en verzorgers op de hoogte gebracht worden van de
verhuizing;
● Het is van belang dat de structuur behouden wordt, tijdens het voorbereiden en
begeleiden van de leerlingen;
● Het is van belang dat teamafspraken tussen de SO Variant en de VSO Variant
gemaakt worden en op papier gezet worden;
● De leerlingen hebben er baat bij om een rol te krijgen bij de verhuizing;
● Het is belangrijk voor de leerlingen dat ze op de eerste schooldag individueel
begeleid worden en dat de huidige dagstructuur aangehouden wordt, wel is er
mogelijkheid tot het inplannen van momenten om het VSO-gebouw te bekijken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerSO/VSO Mikado, Gennep
Datum2018-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk