De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beeld.Kracht

Een kwalitatief onderzoek over empowerende beeldende therapie bij licht verstandelijk beperkte jongeren in de leeftijd 10-12 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beeld.Kracht

Een kwalitatief onderzoek over empowerende beeldende therapie bij licht verstandelijk beperkte jongeren in de leeftijd 10-12 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar licht verstandelijk beperkte jongeren. Pas de afgelopen jaren komt hier verandering in en krijgt deze doelgroep meer aandacht. Ook in verband met beeldende therapie is het opvallend dat weinig onderzoeken gepubliceerd zijn, waardoor weinig duidelijkheid over passende interventies en methoden bestaat.
Een visie die op dit moment vaak in de maatschappij te vinden is, is empowerment. Deze visie richt zich op de kracht en de zelfsturing van het individu. Door deze twee aspecten aan beeldende therapie te koppelen, is de vraag ontstaan wat voor een bijdrage empowerment binnen beeldende therapie kan leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van licht verstandelijk beperkte jongeren. Het doel hierbij was mogelijke interventies in verband met empowerment en beeldende therapie te vinden, die het ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden van licht verstandelijk beperkte kinderen ondersteund.
Dit kwalitatief onderzoek werd bestudeerd, ondervraagd en geobserveerd, aan de hand van literatuur, deskundigen en een situatie uit het werkveld. De literatuurstudie was een belangrijk deel en is de basis voor het hele onderzoek. Daarnaast werden open vragenlijsten bij deskundigen afgenomen en werden drie opgenomen beeldende therapeutische sessies geobserveerd en geanalyseerd.
De resultaten laten zien dat empowerment een goede visie is om de zelfsturing van jongeren te verhogen. Hierdoor krijgen zij meer het gevoel gezien te worden en krijgen zij de mogelijkheid om hun belevingswereld in het beeldend werk te verwerken. Daarnaast biedt beeldende therapie hun de mogelijkheid aan te sluiten op de sensorische elementen van het materiaal. Uit onderzoek blijkt dat licht verstandelijk beperkte jongeren door deze prikkeling hun emotionele vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Voor de beeldende therapeut is hierbij de kunst zonder oordelen en heel open de sessies uit te voeren. Verder is het belangrijk, dat jongeren niet te veel aanvullingen van buitenaf krijgen maar wel op de juiste momenten steun ervaren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerKarakter
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk