De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De essentie van huiselijkheid

Over het bevorderen van de huiselijke sfeer binnen de dagbehandeling van Koninklijke Visio

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De essentie van huiselijkheid

Over het bevorderen van de huiselijke sfeer binnen de dagbehandeling van Koninklijke Visio

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Koninklijke Visio is een organisatie die hulp en ondersteuning biedt aan cliënten met een visuele beperking en eventuele andere problematieken en hun sociaal netwerk. De dagbehandeling van Koninklijke Visio te Grave bestaat uit vier groepen, waarbij de cliënten in de leeftijd zijn tussen de acht en achttien jaar. Tijdens de dagbehandeling komen de cliënten na schooltijd om aan doelen te werken. Aan het einde van de dag gaan zij weer naar huis. Per behandelgroep zijn er twee cliëntbegeleidsters werkzaam. Voorheen zat de dagbehandeling in een eigen gebouw, maar sinds september 2015 is deze zorg geïntegreerd in het onderwijsgebouw van Koninklijke Visio te Grave. De behandelgroepen maken door deze integratie gebruik van onderwijslokalen tijdens hun zorgverlening. Deze integratie is de aanleiding van dit onderzoek. De cliënten en de cliëntbegeleidsters van de dagbehandeling gaven aan dat zij de huiselijke sfeer misten op de groepen, zowel in fysieke als in sociale zin. Dit signaal staat centraal in het onderzoek.
Het onderzoek heeft de volgende doelstelling: Kennis verkrijgen van de manier waarop de huiselijke sfeer op de dagbehandeling van Koninklijke Visio voor de cliënten op de behandelgroepen binnen het onderwijsgebouw bevorderd kan worden wat betreft de sociale en fysieke omgeving. Uit deze doelstelling is de volgende onderzoeksvraag gekomen: Op welke manier kan de huiselijke sfeer op de dagbehandeling van Koninklijke Visio voor de cliënten op de behandelgroepen binnen het onderwijsgebouw bevorderd worden?
De onderzoeksvraag is onderverdeeld in vier deelvragen. Bij de eerste twee deelvragen staat het perspectief van de cliënten van de behandelgroepen centraal. Daarna komen respectievelijk het perspectief van de cliëntbegeleidsters en het management aan bod. De deelvragen worden beantwoord door middel van kwalitatief praktijkonderzoek. Er zijn in totaal vier groepsinterviews gehouden met de cliënten, die per behandelgroep zijn uitgevoerd. Deze groepsinterviews hadden als doel om inzicht te verkrijgen in wat de cliënten verstaan onder huiselijke sfeer en welke aspecten van huiselijke sfeer zij op dit moment missen en veranderd willen zien op de behandelgroepen. De zeven cliëntbegeleidsters zijn geïnterviewd per behandelgroep. De focus van deze interviews lag op het kennis verkrijgen van de pogingen die al gedaan zijn om de huiselijke sfeer te bevorderen op de behandelgroepen. Met het management zijn twee personen geïnterviewd. Deze interviews zijn individueel afgenomen. Hiermee is in kaart gebracht waar een voorstel voor verandering aan moet voldoen om in de praktijk haalbaar en werkbaar te kunnen zijn.
Uit het praktijkonderzoek is naar voren gekomen dat de cliënten voornamelijk de fysieke sfeer misten en hier veranderingen in wensten. De sociale sfeer was op vrijwel alle groepen veilig en prettig. De cliëntbegeleidsters gaven aan dat zij de fysieke sfeer wel willen veranderen, maar dat zij belemmeringen ervaren vanwege de regels vanuit school. Vanwege het feit dat zij gebruik maken van de onderwijslokalen binnen het schoolgebouw, dienen zij zich te houden aan de regels die vanuit school zijn gemaakt. Vanuit het cliëntbegeleidstersperspectief kan geconcludeerd worden dat zij te weinig met de docenten van hun lokaal in contact gaan om gezamenlijk een oplossing te zoeken voor de gemiste huiselijke sfeer. Het management geeft hierbij aan dat communicatie met alle betrokkenen juist essentieel is, wil een voorstel kans van slagen hebben. Bovendien moet het belang van de implementatie van een voorstel verantwoord worden aan de ziektekostenverzekering, zodat verantwoord kan worden dat het geld aan passende zaken wordt besteed.
Aan de hand van de conclusies per deelvraag en de conclusie van de onderzoeksvraag, zijn twee aanbevelingen gedaan. In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen om de tweede en derde aanbeveling uit te werken. Deze aanbevelingen zijn uitgewerkt in een implementatieplan, zodat de organisatie concrete handvaten heeft om de sfeer op de behandelgroepen te bevorderen.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerKoninklijke Visio
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk