De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Krachtwerk de sleutel tot herstel "Van patiënt naar burgerschap"

Afstudeeronderzoek over herstel ondersteunende begeleiding door ervaringsdeskundigen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Krachtwerk de sleutel tot herstel "Van patiënt naar burgerschap"

Afstudeeronderzoek over herstel ondersteunende begeleiding door ervaringsdeskundigen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Niets is zo veranderlijk als de zorg. Het maatschappelijk steunpunt De Stijl dat nu nog onderdeel is
van de organisatie Reinier van Arkel, een ggz-instelling, wordt overgedragen aan Stichting Nex2Next.
Reinier van Arkel wenst haar maatschappelijk steunpunt over te dragen omdat de organisatie zich
enkel en alleen wil richten op het behandelen van psychische- en psychiatrische behandelingen. Dit
past niet bij het uitgangspunt van een maatschappelijk steunpunt. Het maatschappelijk steunpunt De
Stijl is gericht op participatie in de samenleving. Hierbij fungeert “De Stijl” als ontmoetingsplek voor
mensen met psychische problemen, die niet of te weinig toekomen aan het zelfredzaam vormgeven
van het leven.
“Nex2Next” heeft de wens om “De Stijl” om te vormen tot een zelfregiecentrum. Doordat de
gemeente ’s-Hertogenbosch zorg draagt voor de financiering van het zelfregiecentrum, zal de
participatiewet (WMO) van kracht gaan. Daarmee komt het zelfregiecentrum in het sociale domein
terecht.
“Nex2Next” heeft voor ogen om ervaringsdeskundigen als nieuwe begeleiders van het
zelfregiecentrum aan te stellen. Professionals zullen hierdoor wegvallen.
Dit onderzoek richt zich op behoeften en ervaringen betreffende herstel ondersteunende begeleiding
door ervaringsdeskundigen.
De hoofdvraag luidt als volgt: wat hebben ervaringsdeskundigen nodig om de begeleiding aan de
bezoekers van het maatschappelijk steunpunt De Stijl, gericht op herstel, optimaal voort te zetten na
de kanteling tot een zelfregiecentrum?
Zowel de bezoekers van “De Stijl” als de ervaringsdeskundigen hebben door middel van
semigestructureerde interviews deze vraag beantwoord. Drie ervaringsdeskundigen en vier
bezoekers hebben meegewerkt aan dit onderzoek.
Geconcludeerd kan worden dat deze vraag geen eenduidig antwoord heeft. Meerdere factoren zijn
van belang in een optimale begeleiding aan de bezoekers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerMaatschappelijk Steunpunt De Stijl
Datum2018-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk