De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de kenmerken van netwerkorganisaties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de kenmerken van netwerkorganisaties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor de organisaties “Hogeschool van Arnhem en Nijmegen”, “Kenniscentrum Sport” en “Sportinnovatielab Sport en Beweeg” heeft een onderzoek plaatsgevonden over netwerkorganisaties in de sport. Het doel van het onderzoek is om de organisaties inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van netwerkorganisaties die een rol spelen bij het creëren van maatschappelijke impact. Er is een kwalitatief beschrijvend en vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Begonnen is met een theoretische verkenning. Vervolgens zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij theoretische experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van netwerkvorming.
Vijf kenmerken van netwerkorganisaties uit de literatuur zijn tijdens de interviews besproken, namelijk ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Per kenmerk kwam het relatieve belang en de cruciale succesfactoren aan de orde. De resultaten naar aanleiding van de eerste drie kenmerken (ambitie, belangen en relatie) lagen dicht bij elkaar. Bij de kenmerken organisatie en proces liepen de resultaten uiteen. Op basis van de interviews werd de menselijke component als zesde kenmerk toegevoegd. De geïnterviewden vonden het belangrijk te kijken naar welk type leider en welke type mensen nodig zijn voor een succesvolle netwerkorganisatie (menselijke component). Er moet namelijk energie in een samenwerking zitten.
De conclusie van het onderzoek is dat de vijf kenmerken met toevoeging van de menselijke component van belang zijn bij het creëren van maatschappelijke impact door netwerkorganisaties.
Aan de opdrachtgevende organisaties wordt aanbevolen om een werkgroep op te richten op het gebied van netwerkvorming in de sport. De werkgroep wordt verantwoordelijk voor de twee vervolgonderzoeken en het nog te ontwikkelen instrument. De vervolgonderzoeken dienen zich te richten op de menselijke component, welk type leider en type mensen moeten in een netwerkorganisatie vertegenwoordigd zijn om succesvol te zijn. Daarnaast wordt aanbevolen onderzoek te doen naar verschillende type netwerkorganisaties en haar specifieke succesfactoren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
PartnerKenniscentrum Sport, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Sportinnovatielab Sport en Beweeg
Datum2016-10-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk