De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onbekend maakt onbemind

Afstudeeronderzoek over samenwerking tussen de ondersteunende dienst en zelforganiserende teams

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onbekend maakt onbemind

Afstudeeronderzoek over samenwerking tussen de ondersteunende dienst en zelforganiserende teams

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Nederland verandert en de zorg verandert mee. Voor Zorggroep Sirjon betekent dat dat zij overgaan
naar zelforganisatie. Dit is niet alleen een verandering voor de zorgteams maar ook voor de
ondersteunende dienst. De ondersteunende dienst moet bij zelforganisatie de uitvoerende teams
ondersteunen. Samenwerking is belangrijk om de dienstverlening van de ondersteunende dienst aan
te laten sluiten op de behoeften van de teams. Uit de literatuur blijkt dat succesvolle samenwerking
tot stand komt op basis van een gelijkwaardige houding, onderling vertrouwen en wederzijds
respect. De frequentie en de intensiteit van contact is ook bepalend voor succesvolle samenwerking.
Bewustwording van elkaars rollen en verantwoordelijkheden zorgt voor begrip en effectieve
samenwerking. Dit onderzoek richt zich op de behoeften van de teams in de samenwerking met de
ondersteunende dienst. De hoofdvraag is: Wat hebben de zelforganiserende teams van de
ondersteunende dienst nodig om een succesvolle samenwerking te ervaren? Door middel van semigestructureerde
interviews is deze vraag beantwoord. De zes respondenten komen uit de zorgteams
en hebben deze vraag beantwoord. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de teams behoefte
hebben aan fysieke nabijheid in een laagdrempelige sfeer met open communicatie. Hierdoor is
persoonlijk contact en aandacht voor elkaar mogelijk. Zichtbaarheid van de ondersteunende dienst is
belangrijk om samenwerking aan te gaan. Geconcludeerd kan worden dat de fysieke nabijheid
bijdraagt aan succesvolle samenwerking. Hierdoor kan persoonlijk contact, vertrouwen en onderling
begrip tot stand komen. Gezien de geografische spreiding van de organisatie vraagt het thema
‘fysieke nabijheid’ verdere doordenking. Een duidelijk beeld van de afdelingen van de
ondersteunende dienst draagt er aan bij dat samenwerking eerder tot stand komt. Het erkennen van
elkaars expertise en rollen zorgt voor waardering. Dit draagt bij aan een succesvolle samenwerking.
Aanbevolen wordt om een werkgroepconferentie te organiseren voor zowel de teams als de
ondersteunende dienst. De werkgroepconferentie voorziet in de bovenstaande behoeften.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerZorggroep Sirjon
Datum2016-06-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk