De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van twee huizen.. naar twee werelden

Onderzoek naar het preventief handelen van de maatschappelijk werkers bij (vecht)scheiding om schade bij kinderen te voorkomen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van twee huizen.. naar twee werelden

Onderzoek naar het preventief handelen van de maatschappelijk werkers bij (vecht)scheiding om schade bij kinderen te voorkomen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Synthese is een welzijnsorganisatie in Noord en Midden Limburg. Synthese biedt eerstelijns ondersteuning voor alle burgers van alle leeftijden. Burgers kunnen onder andere met vragen komen op het gebied van financiën, opvoedondersteuning en het betrekken van eigen netwerk. Synthese wil als organisatie preventief gaan werken bij een scheiding. Dit houdt in dat wanneer een cliënt zich aanmeldt bij Synthese om kenbaar te maken dat zijn relatie, in samenlevende vorm, zal worden beëindigd, de maatschappelijk werkers preventief gaan handelen om schade bij kinderen te voorkomen. Bij Synthese wordt er gesignaleerd dat de maatschappelijk werkers die minder dan vijf jaar in dienst zijn, de signalen om preventief te werken bij een scheiding negeren. Daarentegen zijn de maatschappelijk werkers die langer dan vijf jaar in dienst zijn zich juist wel bewust van deze signalen en de daaropvolgende handelingen. De opdrachtgever wil dat de maatschappelijk werkers bewust worden gemaakt om preventief te handelen wanneer er wordt gesignaleerd dat een cliënt wil scheiden van zijn partner en hier kinderen bij betrokken zijn. Aan de hand hiervan is een doelstelling voor dit onderzoek geformuleerd. Deze luidt als volgt: ‘Dit onderzoek levert inzicht op in handelingen die de maatschappelijk werkers kunnen verrichten voor cliënten, die zich in het crisisstadium van een scheiding aanmelden met een algemene hulpvraag, om eventuele schade die kan ontstaan door de scheiding bij kinderen van deze cliënten te voorkomen. Op basis van deze inzichten wordt een handelingskader aangeboden aan de maatschappelijk werkers van Synthese Venray.’ Om deze doelstelling te behalen is de volgende vraagstelling geformuleerd: ‘Welke preventieve handelingen kunnen de maatschappelijk werkers van Synthese Venray hanteren bij cliënten in het crisisstadium van een scheiding, die zich aanmelden met een algemene hulpvraag om schade bij kinderen te voorkomen?’
Om hierop antwoord te geven is er als eerste een focusgroep georganiseerd waarbij dertien maatschappelijk werkers aanwezig waren. In deze focusgroep is er ingegaan op de visie van de maatschappelijk werkers met betrekking tot het preventief handelen. Daarnaast zijn de handelingen van de maatschappelijk werkers die langer dan vijf jaar werkervaring hebben, besproken. Vervolgens zijn er vier gescheiden ouders geïnterviewd die hulpverlening hebben gehad omtrent de scheiding. Hierbij is er ingegaan op de handelingen van het maatschappelijk werk en wat de ondersteuningsbehoeften waren van de ouder. Om hierop aan te sluiten zijn de resultaten van de interviews voorgelegd aan elf maatschappelijk werkers in een focusgroep. Vanuit deze resultaten is er bekeken welke handelingen er ingezet kunnen worden door het maatschappelijk werk om aan te sluiten bij de resultaten vanuit het cliëntonderzoek.
De belangrijkste resultaten zijn als volgt: Drie ouders hebben aangegeven dat het belang van hun kinderen, hun motivatie voor hulpverlening was. Ze geven aan dat ze tijdens de scheiding druk bezig waren met zichzelf en andere conflicten, waardoor de kinderen tijdelijk op de achtergrond stonden. Eén maatschappelijk werker die meer dan vijf jaar werkervaring heeft, geeft aan dat zij ouders betrekt bij de hulpverlening door het belang van de kinderen centraal te stellen. Het team van maatschappelijk werk geeft aan zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van de kinderen, mits zij signaleren dat de cliënt het welzijn van de kinderen op de achtergrond zet. Alle vier de ouders geven aan dat zij het belangrijk vinden om de kinderen bij de hulpverlening te betrekken. Twee ouders geven aan het prettig te vinden om praktische informatie te verkrijgen op het moment van scheiden. Uit de denkwijze en handelingen van de maatschappelijk werkers komt naar voren dat zij vinden dat het geven van financiële informatie, de taak van een advocaat is. Vanuit de maatschappelijk werkers die minder dan vijf jaar werkervaring hebben, blijkt dat het onderwerp scheiding onderbelicht is geweest tijdens de opleiding. Ervaring speelt een belangrijke rol bij een casus waar een scheiding speelt.
Vanuit de conclusie blijkt dat de maatschappelijk werkers met minder dan vijf jaar werkervaring een deskundigheidsbevordering nodig hebben. Daarnaast is het van belang dat de verwachtingen van beide partijen, cliënt en maatschappelijk werker, worden besproken. Als de maatschappelijk werker een signaal opvangt dat het welzijn van de kinderen op de achtergrond staat, hoort de maatschappelijk werker het signalement bespreekbaar te maken. De maatschappelijk werkers geven aan het kind bij de hulpverlening te betrekken door met de kinderen in gesprek te gaan over het probleem, op een manier die aansluit bij de leeftijd van het kind. Synthese kan de ouders die behoeften hebben aan praktische informatie, via een voorlichting of folder voorzien.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerSynthese
Datum2016-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk