De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Merwedetunnel

Een variantenstudie naar uitvoeringsmethoden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Merwedetunnel

Een variantenstudie naar uitvoeringsmethoden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Merwedetunnel is een bestaande fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de Rijksweg 7 in Groningen. Als gevolg van het project Aanpak Ring Zuid dient deze onderdoorgang te worden vervangen. Door Rijkswaterstaat (2016) is eerder geconcludeerd dat de onderdoorgang onvervangbaar is, waardoor deze niet in het contract was opgenomen. De Combinatie Herepoort heeft na bezwaren van de bewoners de haalbaarheid van een nieuwe onderdoorgang onderzocht. Hieruit blijkt een nieuwe onderdoorgang wel realiseerbaar en vanuit het oogpunt van acquisitie heeft de Combinatie Herepoort beloofd de Merwedetunnel zonder integrale invloed op het project te herbouwen. De oorspronkelijk bedachte uitvoeringsmethode blijkt achteraf echter niet mogelijk.

Dit onderzoek heeft tot doel om de mogelijke uitvoeringsmethoden van de Merwedetunnel te filteren en hieruit middels het invullen van een Multi Criteria Decision Analyse (MCDA)-model een voorkeursvariant te herleiden. Het onderzoek geeft antwoord op de onderstaande hoofdvraag: - Op welke manier kan het gesloten deel van de Merwedetunnel voor de Combinatie Herepoort het beste worden herbouwd?

De onderzoeksopbouw (zie figuur 1) volgt grotendeels de fasering voor het opstellen van een MCDAmodel. Gekozen is voor de fasering van Reinshagen (2007) en het CvdM (2002). Alvorens het model kan worden ingevuld, dienen de varianten en criteria bekend te zijn. Hierna volgen meerdere effectanalyses waaruit de deelscores worden bepaald. De deelscores worden met behulp van een standaardisatie en een gewogen sommering geaggregeerd tot een eindscore, waarvanuit een voorkeursvariant kan worden bepaald. Het onderzoek is afgesloten met een gevoeligheidsanalyse waaruit een aanbeveling voor een voorkeursvariant volgt.


Na afronding van de inventarisatie zijn vier varianten gefilterd die zijn afgewogen in de MCDA: Variant 1A: Bij deze variant wordt de constructievloer van de huidige onderdoorgang, bestaande uit koppelbalken, verwijderd en wordt de Merwedetunnel in de huidige ondergang gebouwd. De voorzichtige sloop van de huidige onderdoorgang en het achterblijven van hulpconstructies staan op gespannen voet met het contract. Variant 3A: Bij deze variant wordt de onderdoorgang gebouwd in één lange stremmingsperiode, waarin zowel de bestaande onderdoorgang wordt gesloopt als de Merwedetunnel wordt herbouwd door het inhijsen van geprefabriceerde elementen. Deze variant overschrijdt de maximaal aaneengesloten stremmingsduur met drie dagen. Variant 3C: Bij deze variant wordt de Merwedetunnel gefaseerd gesloopt en herbouwd door het inhijsen van geprefabriceerde elementen. Ook deze variant overschrijdt de stremmingseis. Daarnaast bestaan er raakvlakken met kabels & leidingen. Variant 6A: Bij deze variant wordt een omlegging gerealiseerd van de Rijksweg 7 waardoor de Merwedetunnel buiten het verkeer kan worden gesloopt en in het werk kan worden herbouwd. Voorwaarde is een verlaging van de maximumsnelheid op de Rijksweg 7.

Geen van de varianten is op dit punt in het project uitvoerbaar binnen de eisen. De eerste drie varianten scoren in elkaars betrouwbaarheidsinterval waardoor alle drie de varianten kunnen worden uitgesproken als voorkeursvariant. Variant 6A scoort door de integraliteit van de oplossing beduidend minder goed. Voor de eerste drie varianten geldt dat de technische haalbaarheid verder moet worden onderzocht. Het type fundatie en de verlegbaarheid van kabels en leidingen bepalen zeer waarschijnlijk de voorkeursvariant. Wanneer alle varianten haalbaar zijn, gaat de voorkeur uit naar variant 3A. Deze variant scoort op het bereikbaarheidsaspect na op alle onderdelen beter dan de overige varianten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerCombinatie Herepoort
Datum2019-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk