De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omgaan met debiteuren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Omgaan met debiteuren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vrijwel elke onderneming heeft te maken met klanten die te laat of zelfs helemaal niet betalen. Voor een onderneming levert dit een hoop irritaties op en kan dit nadelige effecten hebben. Een goed en adequaat debiteurenbeheer is daarom een noodzaak. De financiële gezondheid van een onderneming hangt onder meer af van de manier waarop klanten betalen.
Een klant die niet tijdig of zelfs helemaal niet betaalt, kan de onderneming financieel uit balans brengen.
Overigens zijn niet alleen de inkomende maar ook de uitgaande geldstromen van belang. Ook uitgaande geldstromen bepalen de liquiditeitspositie van een bedrijf. Daarom is het van belang om de betaling zo laat mogelijk te voldoen. Met andere woorden; de betalingstermijn volledig te benutten. Wanneer er een betalingstermijn van 30 dagen geldt, is het verstandig deze 30 dagen ook te gebruiken. Dit levert de onderneming rentevoordeel op.
Deze scriptie behandelt de problematiek bij KICI op het gebied van het debiteurenbeheer. Het laat onder andere zien wat voor betalingsgedrag de klanten van KICI vertonen en op welke punten het debiteurenbeleid verbeterd kan worden. De probleemstelling van deze scriptie luidt dan ook als volgt; Op welke wijze kan KICI het debiteurenbeleid optimaliseren?
Het plan van aanpak ziet er als volgt uit: Allereerst wordt er onderzocht hoe hetdebiteurenproces er bij KICI uitziet. Wat gaat er goed en kan worden doorgezet en wat gaat er minder goed. Vervolgens wordt er onderzocht welke debiteuren herhaaldelijk te laat betalen en wat hier de reden van is. Dit zal met behulp van interviews achterhaald worden. Daarna wordt onderzocht hoe het betalingsgedrag van de debiteuren bij KICI de afgelopen twee jaar is geweest. De uitkomsten hiervan zullen in schema's worden weergegeven. Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke oplossingen die er zijn om debiteuren de betaling op tijd te laten voldoen. Als laatst wordt onderzocht hoe de twee grootste en belangrijkste collega-concurrenten van KICI, Het Leger des Heils en Stichting Humana, omgaan met de problematiek van het debiteurenbeleid. Op basis van deze onderzoeken worden er aan het eind van deze scriptie aanbevelingen gedaan om het debiteurenbeleid bij KICI te optimaliseren.
In hoofdstuk twee van deze scriptie wordt aandacht besteed aan de stichting KICI. Waar staan zij voor en wat doen zij zoal. Daarna, in hoofdstuk drie, wordt het belang van een adequaat debiteurenbeleid uitgelegd. In hoofdstuk vier wordt het verkoopproces van KICI behandeld.
Dit hoofdstuk beschrijft het hele proces van de eerste levering aan de klant tot de acties die worden ondernomen als de klant te laat betaalt. In hoofdstuk vijf komt het betalingsgedrag van de grootste klanten aan de orde. Hoe vaak betalen zij te laat en na hoeveel dagen wordt er gemiddeld betaald, zijn vragen die in dit hoofdstuk beantwoord worden. Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk zes, behandelt alle mogelijke oplossingen die voorhanden zijn om debiteuren op tijd te laten betalen. Hoofdstuk zeven geeft aan hoe het debiteurenbeleid bij twee collega-concurrenten geregeld is; Het Leger des Heils en Stichting Humana. Tot slot worden conclusies en aanbevelingen gegeven.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnersStichting KICI
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk