De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar het Management Informatie Systeem van de drie ballonnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar het Management Informatie Systeem van de drie ballonnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Drie Ballonnen is een kinderdagverblijforganisatie in Zoetermeer. De directeur- eigenaar is voornemens om meer afstand te nemen van het reguliere operationele proces. Daarvoor dient zij wel op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de organisatie en de vorderingen ten aanzien van het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Hiervoor dient de organisatie te beschikken over een effectief management informatiesysteem (MIS).

Bij aanvang van het onderzoek beschikte De Drie Ballonnen reeds over een MIS maar dit systeem bood de directeur-eigenaar onvoldoende inzicht in het feitelijk functioneren van de organisatie. Er bestond onduidelijkheid over de volledigheid en juistheid van de informatie en het was niet bekend hoe het MIS exact functioneerde en hoe effectief en robuust het systeem was. Gezien deze situatie luidde de onderzoekvraag:

Welke aanpassingen aan de huidige MIS indicatoren en MIS rapportage zijn nodig zodat een effectief MIS ontstaat voor De Drie Ballonnen waarmee de directie op afstand grip kan blijven houden op de dagelijkse bedrijfsvoering, en waaruit blijkt dat de organisatie in control is en blijft?

Het onderzoek heeft tot doel om een adviesrapport op te leveren waarin een beschrijving van de huidige en gewenste situatie staat beschreven met daarbij tevens aandacht voor de noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande MIS systeem zodat de gewenste situatie gerealiseerd kan worden. Deze zaken zijn terug te vinden in dit rapport.

De huidige situatie van de MIS bij De Drie Ballonnen is in kaart gebracht aan de hand van gesprekken met diverse medewerkers van de organisatie. Aan de hand van deze gesprekken is het rapportage proces in kaart gebracht en de gebruikswaarde en eventuele tekortkomingen van het huidige MIS beschreven. Waar nodig zijn hiervoor ook aanwezige procesbeschrijvingen en MIS rapportages gebruikt.

De gewenste MIS situatie is beschreven aan de hand van gesprekken met de eindge-bruikers van de nieuwe MIS rapportages. Daarnaast is in belangrijke mate geput uit (online) literatuur en beschrijvingen van MIS systemen en MIS rapportages zoals die bij andere kinderopvangorganisaties in gebruik zijn. Hiervoor is onder meer contact gelegd met MIS adviseurs die zich gespecialiseerd hebben in MIS systemen voor deze branche. Ook zijn meerdere leveranciers van MIS rapportagesystemen bevraagd.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnersDe Drie Ballonnen, Zoetermeer
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk