De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De consumptie van toegevoegde suikers en hypothyreoïdie

een onderzoek naar het verband tussen de consumptie van toegevoegde suikers en aan hypothyreoïdie gerelateerde klachten onder volwassenen (18 en 65 jaar)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De consumptie van toegevoegde suikers en hypothyreoïdie

een onderzoek naar het verband tussen de consumptie van toegevoegde suikers en aan hypothyreoïdie gerelateerde klachten onder volwassenen (18 en 65 jaar)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: De schildklier is een complex orgaan, waarbij schildklierfunctiestoornissen kunnen voorkomen. De prevalentie van hypothyreoïdie in Nederland bedraagt 5,8 op de 1000 patiënten. De schildklierwerking is een belangrijke determinant van de glucose homeostase en omgekeerd. Toegevoegde suikers worden het snelst, ten opzichte van andere koolhydraatsoorten, afgebroken en opgenomen in het lichaam en doen de bloedglucosespiegel stijgen. Doordat bij hypothyreoïdie het glucosemetabolisme is vertraagd zorgen snel opgenomen toegevoegde suikers ervoor dat de homeostase in de bloedglucosespiegel verdwijnt en dat deze ontregeld. Een schommelende bloedglucosespiegel kan onder anderen leiden tot bepaalde hypothyreoïdie gerelateerde klachten zoals vermoeidheid en gewichtstoename. In Nederland speelt voeding (nog) geen grote rol bij de behandeling van hypothyreoïdie. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat het verband is tussen de consumptie van toegevoegde suikers en aan hypothyreoïdie gerelateerde klachten.
Methode: Middels kwantitatief onderzoek is gezocht naar het verband tussen de consumptie van toegevoegde suikers en de mate van hypothyreoïdie gerelateerde klachten bij volwassenen met hypothyreoïdie. De onderzoekspopulatie (n=67) bestond uit volwassenen (18-65 jaar) met hypothyreoïdie. Door middel van een online vragenlijst zijn de hypothyreoïdie gerelateerde klachten onderzocht aan de hand van de ziekte-specifieke ThyPRO questionnaire en is de consumptie van toegevoegde suikers verkregen door een voedselfrequentievragenlijst. De consumptie van toegevoegde suikers is vergeleken met de WHO adviesinname van toegevoegde suikers. Het verband is vervolgens door de Spearman’s rho geanalyseerd.
Resultaten: Vanuit de resultaten is gebleken dat de categorieën ‘vermoeidheid’ en ‘vitaliteit’ de grootste last aan hypothyreoïdie gerelateerde klachten vormen, met een score van 2,9 en 2,7 op de vijf-punts Likertschaal. Van de tien meest voorkomende klachten zaten drie daarvan in de categorie ‘vermoeidheid’, waarbij ‘vermoeid geweest’ de hoogste score had met een 3,2. De gemiddelde somscore van de ThyPRO questionnaire bedraagt 2,1 en de gemiddelde gerapporteerde consumptie van toegevoegde suikers is 59,4 gram per dag, per persoon. Hiervan zit 63% onder het innameadvies van de WHO. De Spearsman’s rho geeft geen verband (rs=-0,183) tussen de consumptie van toegevoegde suikers en de aan hypothyreoïdie gerelateerde klachten en is niet significant (p=0,139).
Conclusie en discussie: Er is geen verband gevonden tussen de consumptie van toegevoegde suikers en de aan hypothyreoïdie gerelateerde klachten. Uit de resultaten is gebleken dat merendeel van de onderzoekspopulatie minder dan het innamedoel van de WHO aan toegevoegde suikers consumeert en de gemiddelde score op de ThyPRO questionnaire geen verband toont met de hoogte van deze inname. Andere onderzoeken suggereren dat een hoge inname van (toegevoegde) suikers leidt tot een lagere inname van micronutriënten, die van belang zijn voor de schildklierfunctie. Het gebrek aan deze micronutriënten kan daarbij leiden tot klachten, zoals vermoeidheid en concentratieproblemen. Deze uitkomsten bieden mogelijkheid om de consumptie van toegevoegde suikers vanuit een ander perspectief te onderzoeken en te richten op de gehele voedingsstoffen inname en de hypothyreoïdie gerelateerde klachten onder hypothyreoïdie patiënten. Om dit te achterhalen is verder onderzoek nodig.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnersDiëtistenpraktijk Focus Voeding, Den Haag
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk