De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schuman en zijn visie op Europa

Goed bestuur voor een veilige wereld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Schuman en zijn visie op Europa

Goed bestuur voor een veilige wereld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit artikel is een samenvatting van mijn proefschrift over Schumans Europa en zijn referentiekader dat de oorspronkelijke visie weergeeft van de grondlegger van de Europese eenwording, Robert Schuman. Het laat zien hoe zijn gedachten, persoonlijkheid, katholieke geloof en afkomst uit Elzas-Lotharingen samenkomen in zijn visie op Europese eenwording.
Hij ziet de raison d'être van de Europese eenwording bij het Europees spiritueel en cultureel erfgoed. Effectieve solidariteit over de grenzen heen beschouwt hij een logisch gevolg daarvan. Schuman is van mening dat de integratie stapje voor stapje zal moeten plaatsvinden en generaties zal duren. De nationale belangen zullen in dit proces en in deze visie van eenwording zoveel mogelijk worden ontzien, tenzij
deze ingaan tegen de gemeenschappelijk Europese belangen.
Schumans zienswijze werpt een verfrissende blik op de huidige situatie van de EU en geeft inzicht in de oorzaak van de EU-problemen. Het levert daarmee een denkkader waarmee gewerkt kan worden aan de oplossing.

ABSTRACT

This article is an excerpt of a doctoral dissertion on Schuman's
Europe and his frame of reference that represents the original
vision of the founder of the European union, Robert Schuman.
It displays that his thoughts, personality, catholic religion and
origin from Elzas-Lotharingen come together in his vision on the European union. He sees the raison d'être of European integration to the European spiritual and cultural heritage.
He considers effective solidarity beyond borders thereof as a logical consequence. Schuman believes that the integration will take place step by step and will take generations. The national interests will be spared as much as possible in the process, unless these go against the common European interests.
Schuman's way of thinking casts a refreshing look on the current situation of the European Union and provides insight into the cause of the European problems. It provides a conceptual framework that can be used for a solution.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingBRV Bestuurskunde / Overheidsmanagement / PLS Public Administration
LectoraatLectoraat European Integration
Gepubliceerd inART (Applied Research Today) Centrum voor Lectoraten en Onderzoek - De Haagse Hogeschool, Den Haag, Vol. 2013, Uitgave: 3 (april), Pagina's: 21-33
Jaar2013
TypeArtikel
ISSN2213-3801
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk