De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

PowerHouse

Op weg naar symbolisch meesterschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

PowerHouse

Op weg naar symbolisch meesterschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Terwijl de rap van Snap door de speakers schalt, vult het auditorium zich langzaam met tientallen opgewonden gezichten. Studenten die elkaar herkennen, lachend en verwon­derd begroeten, terwijl anderen stilletjes plaatsnemen en verbaasd om zich been kijken. Hadden zij geweten dat zij met zovelen zijn! Drie docenten op bet podium kijken toe en voelen de spanning toenemen; bet belooft een bijzondere avond te worden. Er hangt iets in de lucht. Zelfs de directeur kijkt verbaasd en vol spanning over haar schouder. Wanneer de laatste student is gaan zitten, spreken de drie docenten door bun micro­foon: "Dames en heren ... welkom op deze startbijeenkomst van de PowerHouse. Vanaf vandaag gaan wij met elkaar aan de slag om jullie afstuderen vorm te geven. Op 12 juli is de diplomering. Dan staan jullie op bet podium!".

Er volgt een interactief boorcollege van anderhalf uur, waarin de student wordt voorgelicht over bet afstudeerproces en de verschillende onderdelen van een scriptie. Hel document De structuur van een onderzoeksrapport wordt uitgedeeld, een document dat de drie docenten speciaal voor afstuderende studenten hebben geschreven en waarin per onderdeel van de scriptie precies staat uitgewerkt wat er van de student wordt ver­wacht. Het bijgevoegde schrijfschema richt zich op de diplomering in juli.

Dit is het eerste hoorcollege van een reeks, waarin de studenten worden mee­genomen op bun afstudeerreis, waarin ze ervaren wat onderzoek doen behelst, waar ze het voor doen, hoe ze bet moeten doen en hoe ze erover moeten rapporteren. Steeds wordt benadrukt dat dit een gezamenlijke reis is, dat zij met elkaar moeten samenwer­ken als ze de diplomering willen bereiken in de zes maanden die ervoor staan. De avond staat in het teken van geloof, hoop, kracht, vertrouwen, verbondenheid en (h)erkenning. Elementen die bewust zijn gekozen door de ontwerpers van de PowerHouse.

De PowerHouse is als naam gekozen, omdat de ontwerpers, tevens docenten bij de opleiding, onvoorwaardelijk geloven in bet talent van de student. De docenten zijn bereid tot volledige ondersteuning, maar alleen dan wanneer de student ook vol­ledige toewijding toont. Die bestaat onder andere uit een aanwezigheidsverwachting, immers, juist bet afdrijven van de hogeschool, de docenten en de medestudenten leidt tot isolement en anonimiteit. Door elke week de stap te nemen om naar school te komen, medestudenten te zien die in hetzelfde proces zitten, docenten te spreken die belang­stellend vragen hoe bet onderzoeksproces verloopt, maar ook een luisterend oor bieden wanneer de student blokkeert, wordt de student in dat contact weer een persoon met een naam en een verhaal. De docenten gaan daarin zover dat zij alle 141 studenten bij naam en toenaam kennen en ook bij een volle collegezaal de studenten weten aan te spreken bij bun naam. Studenten
gaan daarin zover dat zij van heinde en verre gereisd komen om aanwezig te zijn (zelfs vanuit Uden en Antwerpen) en een enkele keer bun kind mee­nemen voor wie op dat moment geen oppas beschikbaar was of een partner met een rijbewijs die trouw bij alle hoorcolleges naast zijn vriendin zit om baar te ondersteunen bij bet afstudeerproces. Dit wordt elk hoorcollege benadrukt door de laatste slide met de slogan:
"Afstuderen is geen eenzame reis"

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hester-brauer-22851272/
https://www.linkedin.com/in/dani%C3%ABl-rambaran-makransingh-b1a0b790/
https://www.linkedin.com/in/ruben-boers-23b786a/

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingFaculteit Sociaal Werk & Educatie
Faculteit Business, Finance & Marketing
LectoraatLectoraat Inclusive Education
Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling
Jaar2019
TypeBoek
ISBN978-90-9031902-5
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk