De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cyberweerbaarheidsapp mkb: ontwikkeling van een webapplicatie om de digitale weerbaarheid van het mkb te vergroten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Cyberweerbaarheidsapp mkb: ontwikkeling van een webapplicatie om de digitale weerbaarheid van het mkb te vergroten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om mkb’ers in staat te stellen hun cyberweerbaarheid te verhogen, heeft de
Haagse Hogeschool, samen met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) en
de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) een webapplicatie ontwikkeld.
Voor de financiering van de webapplicatie heeft het PVO een subsidie
ontvangen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Cyberweerbaarheid is hier gedefinieerd als het vermogen om weerstand te
bieden tegen bekende en onbekende vormen van cybercriminaliteit en snel
te herstellen van een cybercrisis. Naast het ontwikkelen van de app is het
doel om mkb’ers in de regio Rotterdam die de app hebben gebruikt: (1) meer
bewust te maken van de risico’s van cybercriminaliteit in zijn algemeenheid en
ook voor hun bedrijf specifiek; (2) inzicht te geven in weten welke maatregelen
ze kunnen treffen om slachtofferschap te voorkomen en schade bij
slachtofferschap te beperken; en (3) daadwerkelijk aan de slag te laten gaan
met de gegeven tips.
De evaluatie van de app vond plaats onder negen mkb’ers in de regio
Rotterdam. Zij zijn geworven op cybersecurity congressen in Barendrecht en
Dordrecht. De evaluatie bestond uit een nulmeting en een effectmeting op
vier relevante kwaliteiten uit de ISO 25010-norm, namelijk de bruikbaarheid,
effectiviteit, efficiëntie en het vertrouwen in de uitkomsten.
De evaluatie laat zien dat het gebruik van de app door mkb’ers leidt tot
meer bewustzijn van cyberrisico’s. Drie van de negen mkb’ers hebben ook
daadwerkelijk adviezen die volgen uit het gebruik van de app opgevolgd en
daarmee hun cyberweerbaarheid verhoogd. Een verbetermogelijkheid is
de vraagstelling die in de app wordt gebruikt om de adviezen te bepalen.
Deze was hier en daar verwarrend of sloot niet goed aan bij de organisatie
en haar context. En hoewel de deelnemers aan de evaluatie over het
algemeen enthousiast waren over de app bleek het in de praktijk lastig om
deelnemers te werven. Ook het bewerkstelligen van gedragsverandering
is een knelpunt gebleken, zoals blijkt uit het geringe aantal mkb’ers dat
daadwerkelijk maatregelen heeft genomen op basis van de adviezen die
volgden uit het gebruik van de app. Mogelijke verklaring hiervoor is de lage
prioriteit die mkb’ers toekennen aan het nemen van maatregelen om hun
cyberweerbaarheid te vergroten.
Samenvattend kunnen we concluderen dat de app in de huidige vorm
voldoende kwaliteit heeft om mkb’ers te helpen bij het verhogen van de
cyberweerbaarheid. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de vraag
hoe mkb’ers te motiveren in het gebruikmaken van de app en het opvolgen
van adviezen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingFaculteit IT & Design
LectoraatLectoraat Cyber Security in het MKB
Datum2020-05-25
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk