De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Loopstromen een onderscheidend instrument in de klantbenadering? : hoe het loopstromenmodel door NS ProjectConsult als unique selling point kan worden gebruikt.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Loopstromen een onderscheidend instrument in de klantbenadering? : hoe het loopstromenmodel door NS ProjectConsult als unique selling point kan worden gebruikt.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar aanleiding van de verbouwing op de verschillende Openbaar Vervoer (OV) terminals in Nederland, worden projectmanagers van NPC geconfronteerd met onder meer grootschalige bouwprojecten in de omgeving van OV terminals. Deze werkzaamheden kunnen invloed hebben op de reizigersstromen op het station. Deze invloed kan zich onder andere uiten in het (tijdelijk) afsluiten van uitgangen/doorgangen van OV terminals. Door afsluiting wordt de veiligheid, doorstroming (gepercipieerde wachttijden) en het gevoel van comfort van de reiziger beïnvloed.
Met behulp van het zogenaamde loopstromenmodel (computersimulatie) kan worden vastgesteld of het ruimtelijk ontwerp van het station en de omgeving, over voldoende capaciteit beschikt om de prognoses voor reizigersaantallen binnen normtijden te kunnen verwerken. Dit kan niet alleen van belang zijn om de doorstroming vanuit de trein naar andere OV modaliteiten te onderzoeken, maar kan ook gebruikt worden om het comfortniveau van de reizigers te bepalen. De gebruikte computersimulaties voor het loopstromenmodel zijn in Nederland nog vrij onbekend. De toepassingsmogelijkheden van het model en de software zijn zeer divers.
NPC wilde graag weten wat de mogelijkheden voor dit model zijn als unique selling point en wat de waardering van de markt is met betrekking tot het aanbieden van het loopstromenmodel. Samengevat leidde dit tot de volgende probleemstelling:
'Op welke wijze kan door NS ProjectConsult het loopstromenmodel worden ingezet als onderscheidend instrument indien het model gewaardeerd wordt door (potentiële) klanten van NPC?'
Aan de hand van literatuuronderzoek en gesprekken met projectleiders van grote projecten waarbij loopstroomsimulaties een rol hebben gespeeld is een antwoord geformuleerd op de vraag wat de unique selling points zijn en of het model gewaardeerd wordt door klanten.
Al vrij vroeg in het onderzoek kwam naar voren dat de markt van loopstroomsimulaties relatief verzadigd is. Internationaal gezien zijn er vele organisaties mee bezig en ook nationaal zijn meerdere (directe) concurrenten van NPC actief op het gebied van loopstroomsimulaties. De verschillende gebruikte modellen en bedrijven zijn met elkaar vergeleken en daaruit bleek dat NPC geen overtuigende unieke punten (unique selling points) heeft. Bijna alle concurrenten van NPC hebben daarnaast ook al ervaring met loopstroomsimulaties. Iets wat bij NPC nog ontbreekt. Uit de gesprekken met de verschillende projectleiders van NPC bleek dat het model geen positieve indruk achtergelaten heeft binnen NPC. Met name het idee om het model als afzonderlijke dienst te aanbieden viel slecht bij projectleiders. Nader onderzoek naar het aanbieden van het model als externe dienst leverde op dat het aanbieden van een geheel nieuwe dienst, deels in een bestaande markt en deels in een nieuwe markt risicovol is en niet aan te raden is. Aanbevolen wordt om loopstroomsimulatie als "tool" voor projectleiders op te nemen binnen de andere mogelijke hulpmiddelen die projectleiders hebben. Het model kan op die wijze behulpzaam zijn bij het inzichtelijk maken van problemen met betrekking tot loopstromen wanneer dat nodig is.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
AfstudeerorganisatieNS ProjectConsult, Rotterdam
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk