De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De commerciële jaarrekening en fiscale jaarrekening - de wet samenval

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De commerciële jaarrekening en fiscale jaarrekening - de wet samenval

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie wordt ingegaan op de wet 'samenval'. Deze wet biedt kleine rechtspersonen de mogelijkheid de jaarrekening conform fiscale grondslagen op te stellen.
Het probleem wat centraal stond in deze scriptie is waarom de is de wet samenval in het leven is geroepen en wat houdt deze wet, de wet samenval, nu precies in. Wat zijn de consequenties en gevolgen voor de waardering van diverse balansposten op basis van fiscale
grondslagen.
In juni 2008 is de wijziging van BW 2 in verband met de mogelijkheid voor kleine rechtspersonen de jaarrekening op te stellen volgens fiscale grondslagen gepubliceerd in het Staatsblad. Hierdoor is juni 2008 in werking getreden.
De minister de wet samenval heeft ingesteld in het kader van de administratieve lastenvermindering voor dat kleine en economisch niet-actieve vennootschappen. Dit betekent dat de ondernemer bij het opstellen van de commerciële jaarrekening nu kan volstaan met waardering op fiscale grondslagen van hun activa. Een onderneming wordt aangemerkt als klein als deze voldoet aan de volgende eisen: de waarde van de activa op de balans bedraagt minder dan € 4,4 miljoen, de netto-omzet bedraagt minder dan € 8,8 miljoen en het gemiddelde aantal werknemers is minder dan vijftig.
Het is voor de kleine ondernemer niet wettelijk verplicht om een jaarrekening op basis van fiscale grondlagen op te stellen. Het opstellen op basis van fiscale grondslagen betreft puur een optie voor kleine rechtspersonen. De wet samenval is van toepassing op jaarrekeningen (en verslagen) vanaf het boekjaar 2007.
Het belangrijkste verschil tussen de commerciële en fiscale balans zit in de doelstelling. De fiscale balans heeft een heel andere toepassing dan de commerciële balans.
Het doel van de commerciële balans is om een beeld te geven over de gang van zaken van de vennootschap. Uit deze balans van de vennootschap moet duidelijk blijken hoe de samenstelling en
Anders gezegd de commerciële jaarrekening heeft als doel een goed beeld van de gang van zaken binnen een vennootschap weer te geven, waardoor er een goed oordeel en beeld gevormd kan worden hoe het met de vennootschap gesteld is. Daarentegen geeft de fiscale balans een beeld hoe groot de belastbare winst in het boekjaar is geweest. Deze balans wordt dan ook puur voor de Belastingdienst opgesteld. De fiscale balans wordt dus opgesteld voor winstbepaling.
De huidige verschillen tussen de fiscale- en de commerciële jaarrekening vloeien met name voort uit de te hanteren waarderingsgrondslagen. Zo kan in de commerciële jaarrekening de actuele waarde van de activa van de onderneming als waarderingsgrondslag worden gekozen, terwijl de fiscale jaarrekening (verplicht) te allen tijde uitgaat van de historische kostprijs van de activa.
De ondernemers waren steeds gewend zijn om naast een jaarrekening (en publicatiestukken) een afzonderlijke aangifte vennootschapsbelasting op te stellen voor haar verplichtingen jegens Belastingdienst. Hierdoor had een ondernemer per definitie twee documenten, en soms zelfs drie als de publicatiestukken afwijkend waren van de jaarrekening. Door het invoeren van de wet samenval betekend dit dat de 'kleine' rechtspersoon kan volstaan met het opstellen van 1 jaarrekening op basis van fiscale grondslagen.
Tijdens deze scriptie heb ik een enquête gehouden onder 30 oud studenten van de deeltijd opleiding Accountancy om te bepalen hoeveel procent er nu werkzaam is in het midden en klein bedrijf en hoeveel procent er werkzaam is voor grote kantoren. Uit deze enquête bleek dat 84% werkzaam is in het midden en klein bedrijf en 16% werkzaam is voor grote bedrijven.
Een van de vakken tijdens deze opleiding is belastingrecht, dit vak is een ondersteunend vak en behoort niet tot de kernvakgebieden. Ik ben van mening dat de studenten hier nu te weinig vanaf weten. Immers 84% van de oud studenten werkt voor het midden en klein bedrijf welke door de wet samenval de jaarrekening op basis van fiscale grondslagen mag opstellen.
Daarom zou belastingrecht een kernvak moeten zijn en een student in staat moeten zijn een jaarrekening op te stellen conform fiscale grondslagen. Op deze manier waarborgt de Haagse Hoge School dat haar opleiding Accountancy aansluit bij de praktijk.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Accountancy
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnerHaagse Hogeschool, Den Haag
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk