De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reductie planmatige onderhoudslasten

een onderzoek naar de kansen van Dunavie om kosten te besparen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Reductie planmatige onderhoudslasten

een onderzoek naar de kansen van Dunavie om kosten te besparen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is opgebouwd met de hoofdvraag: "Op welke wijze kan Dunavie, een middelgrote woningcorporatie met 7300 woningen, het beste kostenbesparingen in het planmatig onderhoud realiseren?". Doormiddel van intern en extern onderzoek is in vier maanden antwoord gegeven op de hoofdvraag. Hiervoor is systematisch onderzoek gedaan. De scriptie is intern begonnen bij het beleid van Dunavie en extern geëindigd bij andere woningcorporaties. In dit rapport is niet diep in gegaan op de technische kostenbesparingsmogelijkheden. Deze scriptie is gestart als bedrijfseconomisch probleem waar ook bedrijfseconomische conclusies uit voortvloeien.
In dit onderzoek was al snel duidelijk dat er meerdere aanleidingen zijn om kostenbesparing te bestuderen. Financiële, politieke en maatschappelijke druk sturen woningcorporaties in deze richting. Misschien is de crisis toch ergens goed voor? Alleen financiële druk is voor de meeste woningcorporaties niet genoeg om het roer om te gooien. De extra kosten zoals de saneringsheffing (§3.4.1) voor Vestia en de verhuurdersheffing zorgen voor een structureel investeringstekort. In hoofdstuk 4 is bij een analyse van de kosten te zien dat de traditionele werkwijze de kosten opschroeft. Ook wordt geconcludeerd dat de begroting niet correct is, omdat er jaarlijks grote afwijkingen zijn. Verder kwam naar voren dat er bij Dunavie niet veel samenhang is tussen strategie, beleid en verschillende complexplannen. De heldere en gedetailleerde definitie van kwaliteit is hierin van cruciaal belang. Hulpmiddelen hiervoor zijn conditiescores volgens standaarden zoals de NEN-2767.
Dit rapport leidt tot 5 aanbevelingen.
1. Beleid op orde
2. Strakkere sturing op kwaliteit
3. Begin maken met het inrichten van de organisatie naar RGVO-methode
4. Software
5. Kennisdeling en samenwerking
Niet alle aanbevelingen zijn directe kostenbesparingen. Tijdens uitvoering van het onderzoek is echter gebleken dat veel besparingen die andere corporatie hebben uitgevoerd niet direct bij Dunavie toepasbaar zijn omdat de basis niet voldoende is. Het is noodzakelijk dat de basis van het beleid goed is voordat de corporatie besparingen kan realiseren. De belangrijke verbeterpunten van dit beleid zijn de conditiemetingen (NEN-2767), de definitie van kwaliteit en samenwerking/ communicatie. Zodra dit goed is, is de volgende aanbeveling om planmatig onderhoud strakker te sturen op standaard labels. Door deze standaarden ontstaat er duidelijkheid. Duidelijkheid in het beleid voorkomt faalkosten, meerwerk en dubbele kosten. Ook hoeven er minder externe adviezen worden gevraagd. Om het beleid inzichtelijk en transparant te krijgen moet Dunavie gebruik gaan maken van een softwareprogramma dat het beleid ondersteunt in begroting & planning, het besluitvormingsproces en het versnellen doorlooptijd van projecten. Dit programma moet transparant zijn. Dunavie zal ook andere manieren van aanbesteden moeten toepassen. Resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO) biedt kostenbesparingen die kunnen oplopen tot 15%-20%. Dit is gebaseerd op doorlooptijd en uitvoering. Als laatste is het voor corporaties belangrijk om niet achter te raken op het gebied van kennis en samenwerking. Dunavie zal moeten investeren in interne en externe kennisdeling en samenwerking.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnersDunavie (Afdeling Vastgoed), Katwijk
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk