De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Intergenerationeel werken met ICT als gereedschap; sociaal werk en ICT

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Intergenerationeel werken met ICT als gereedschap; sociaal werk en ICT

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksverslag is gericht op het intergenerationeel werken en de ondersteunende waarde van ICT. In dit verslag wordt er antwoord gegeven op de vraag:
"Hoe kan een sociaal-professional internet inzetten bij wijkgerichte projecten om de activering van wijkbewoners te stimuleren en intergenerationele contacten binnen een wijk te bevorderen?"

Om deze vraag te beantwoorden is de junior onderzoeker gekoppeld aan twee sociale professionals die gaan beginnen met intergenerationele projecten. Deze sociale professionals zijn werkzaam in Musselkanaal en Moerwijk.

De onderzoeksmethode die gebruikt is, is handelingsgericht. De vraag is voortgekomen uit de conceptvraag vanuit de sociale professionals en de situatie analyses in Moerwijk en Musselkanaal, de wijken waar zij werkzaam zijn.

Uit de situatie analyse zijn verschillende thema's gekomen waaraan deelvragen gekoppeld zijn. Deze thema's zijn gericht op intergenerationeel werken, imago en identiteit, activeren, (imago) veranderingsproces, de verbinding tussen jong en volwassen en de ondersteunende waarde van ICT.

Vanuit de literatuur is gebleken dat er per thema verschillende methoden aan de orde zijn. Wat opvalt is dat veel van deze methodes uit gaan van de wijkbewoner. Er wordt gekeken vanuit het perspectief van de bewoner naar de intrinsieke motivatie, de behoeftes en de kwaliteiten van de wijkbewoner. De literatuur en praktijk voorbeelden geven aan dat ICT kansen biedt om die te ondersteunen en van daaruit te komen tot activeren voor sociale processen in de wijk.

Vanuit de interviews die zijn gehouden in het kader van dit onderzoek is geconcludeerd dat de sociaal professionals proactief handelen en afgaan op de wijkbewoners. Zij zijn, net als de literatuur beschrijft, op zoek naar de intrinsieke motivatie, de behoeftes en de kwaliteiten van de wijkbewoners. De sociaal professional uit Moerwijk gebruikt ICT als ondersteuning van zijn projecten gestructureerd en situationeel. De sociaal professional werkzaam in Musselkanaal heeft hier nog wat minder ervaring mee, maar ziet echter wel de meerwaarde in.

Op basis van de literatuur en de interviews heeft de onderzoeker voorbeeldwebsites en een werkmethode ontwikkeld.
Aan deze website en methode zijn hypotheses gekoppeld over de werking. Vervolgens is de website en methode getest in de praktijk. Omdat er een gebrek aan tijd was is alleen de website grondig getest door twee testpersonen in Musselkanaal. Zij gaven aan dat ze moeite hadden met het activeren van- en het in contact komen met de medebewoners. Dit zou te maken kunnen hebben doordat de vraag vanuit de gemeente is gekomen. Er is in dit geval geen sprake van intrinsieke motivatie of innerlijke behoefte om iets te veranderen of om samen te werken.

Naar aanleiding van deze bevindingen is er een interventie gepleegd. De jongeren hebben namelijk andere generaties geïnterviewd. Op deze manier zijn er wel intergenerationele contacten tot stand gekomen.

Vervolgens is de aan de literatuur gekoppelde websites vergeleken met de geproduceerde website van de testpersonen. Hieruit is gebleken dat er geen sprake is van intergenerationele contacten/ werken, imago verandering en verbinding tussen generaties.

Uit alle voorgaande stappen is de onderzoeker tot de volgende conclusie gekomen; vanuit de literatuur ICT wel degelijk een toevoegende waarde zou kunnen hebben op intergenerationeel werken. De testpersonen ervaren dit op korte termijn ook. Echter zijn de wijkbewoners er nog niet bij betrokken. Dit zou kunnen liggen aan het feit dat zij nog niet actief bezig zijn geweest vanuit een intrinsieke motivatie om bezig te zijn met hun omgeving of een eigen website.

Naar aanleiding van deze conclusie heeft de onderzoeker aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn gericht op eventuele nieuwe competenties van een sociaal professional.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk