De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Testen voor Testen Ontwikkeling van geautomatiseerde testmethodes voor de binnen Dare!! Instruments ontwikkelde EMC meetapparatuur (RadiCentre producten) en EMC testsoftware (RadiMation)”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Testen voor Testen Ontwikkeling van geautomatiseerde testmethodes voor de binnen Dare!! Instruments ontwikkelde EMC meetapparatuur (RadiCentre producten) en EMC testsoftware (RadiMation)”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een van de belangrijkste onderdelen van ieder project waarin een product wordt ontwikkeld is het testen. De testdichtheid en de kwaliteit van de test is bepalend voor de uiteindelijke productkwaliteit. Handmatige testprocessen zijn echter vaak tijdrovend en de complexiteit van de test neemt enorm toe naarmate het aantal mogelijkheden uitbreidt. De dekking en de kwaliteit van de test wordt hierdoor negatief beïnvloed. In veel gevallen is daarom een automatische testprocedure gewenst, waarin eenmalig gedefinieerd kan worden wat er getest moet worden en aan welke criteria het te testen product moet voldoen.
De kernactiviteiten van het bedrijf Dare!! Instruments zijn het ontwikkelen van EMC meet- en testapparatuur en EMC Software. Deze producten worden wereldwijd gebruikt bij vooraanstaande EMC testlaboratoria. De kwaliteit van de ontwikkelde producten is bepalend voor de kwaliteit van de EMC testen en is daarom van groot belang. Tegelijk neemt het aantal mogelijkheden van de ontwikkelde producten en software toe. Dit maakt dat binnen Dare!! Instruments de wens is ontstaan om de ontwikkelde producten geautomatiseerd te kunnen testen. Hieruit is het afstudeerproject ontstaan dat in deze scriptie is beschreven.
In de eerste fase van het afstudeerproject is een geautomatiseerde test ontwikkeld voor het testen van de door Dare!! Instruments ontwikkelde RadiCentre producten. Het RadiCentre is een centraal meetinstrument wat kan worden ingericht met de bijbehorende RadiCentre insteekkaarten. Alle RadiCentre producten kunnen remote worden aangestuurd en geconfigureerd. De ontwikkelde test bestaat uit een generiek testprogramma en een bijbehorende commandodatabase waarin alle specifieke commando’s zijn opgenomen voor alle momenteel ondersteunde RadiCentre producten. Het testprogramma is dusdanig opgebouwd dat niet alleen individuele commando’s worden getest, maar het ook mogelijk is om verschillende commando’s in een gedefinieerde volgorde te testen. Dit maakt het mogelijk om uitgebreide testsequenties in de commandodatabase te definiëren. Dankzij deze opzet is de specifieke testfunctionaliteit van iedere RadiCentre product in de database gedefinieerd, waardoor specifieke testfunctionaliteit eenvoudig kan worden aangepast of uitgebreid via deze database, zonder dat hiervoor het generieke TestComplete testprogramma hoeft worden aangepast. Het succes van de ontwikkelde testmethode heeft zich tijdens de afstudeerperiode bewezen, doordat verschillende fouten en problemen zijn ontdekt met behulp van het ontwikkelde testprogramma.
In de tweede fase van het afstudeerproject is een geautomatiseerde test ontwikkeld voor het testen van de door Dare!! Instruments ontwikkelde RadiMation software. RadiMation kan worden gebruikt voor het volledig geautomatiseerd uitvoeren van EMC metingen, testen en kalibraties. Voor de test is gebruik gemaakt van een bestaand TestComplete testprogramma. Dit verouderde testprogramma was niet meer bruikbaar voor de meest recente versie van RadiMation. De belangrijkste testprocedures voor het in RadiMation uitvoeren van EMC metingen, testen en kalibraties zijn herzien en functioneel gemaakt voor de laatste RadiMation software versie. Daarnaast zijn een aantal uitbreidingen geïmplementeerd waarmee functionaliteit aan de test is toegevoegd. Ook voor deze test geldt dat verschillende tot dan toe onbekende problemen zijn gevonden dankzij het ontwikkelde testprogramma.
Voor beide projecten is een succevolle implemenatie ontwikkeld, welke voldoen aan de gestelde eisen. Dit wordt mede onderstreept door de waardevolle testresultaten die zijn verkregen met de ontwikkelde testmethodes. Hieruit kan worden gecontroludeerd dat de doelstellingen van het gehele project zijn behaald.
Naast deze conclusie zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor het eventuele vervolg van de projecten.
Voor de RadiCentre test wordt aanbevolen om deze uit te breiden met een automatische detectie van het via USB aangesloten RadiCentre. Dit kan het testproces optimaliseren, met name wanneer grotere aantalen RadiCentre´s worden getest.
De belangrijkste aanbeveling voor de RadiMation test is om de bestaande testprocedures, bestaande uit de grote hoeveelheid scriptroutines, grondig te herstructureren en selecteren, om de onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid voor de toekomst te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISD Elektrotechniek
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Delft
PartnersDare!! Instruments
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk