De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Efficientere kantoorruimten binnen ASVZ.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Efficientere kantoorruimten binnen ASVZ.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de organisatie wordt maandelijks om extra kantoorruimte gevraagd bij het Facilitair Bedrijf. Het Facilitair Bedrijf kan hier moeilijk op inspelen, gezien de geringe ruimte waarover de organisatie beschikt. Vanuit deze probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd, waarbij de randvoorwaarden en afbakening in acht moeten worden gehouden:
"Op welke wijze kan ASVZ haar kantooruimten efficienter benutten met een blik op de komende tien jaar?"
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zijn vijf soorten van empirisch onderzoek verricht. Ten eerste heeft een deskresearch plaatsgevonden, hieropvolgend vond een benuttingsgraadonderzoek plaats. Vanuit de benuttingsgraad is de bezettingsgraad onderzocht. Het bezettingsgraadonderzoek is op drie locaties te Sliedrecht uitgevoerd. De frequentie van het onderzoek was tweemaal per dag gedurende twee weken, waardoor het onderzoek voor 80% representatief is. Ter onderbouwing van het bezettingsgraadonderzoek hebben elf interne interviews plaatsgevonden met als doel extra informatie te verkrijgen over de huidige situatie van het kantoorbeleid. Ten slotte hebben externe interviews plaatsgevonden met drie organisaties. De huidige en gewenste situatie zijn geformuleerd aan de hand van de resultaten van de empirische onderzoeken. Het theoretisch onderzoek is aangepast aan de resultaten van de empirische onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnersASVZ Facilitair Bedrijf, Sliedrecht
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk