De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verticale ventilatie in de glastuinbouw

Testen van een innovatief luchtbehandelingssysteem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verticale ventilatie in de glastuinbouw

Testen van een innovatief luchtbehandelingssysteem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om een systeem te kunnen bieden dat aansluit op Het Nieuwe Telen heeft Hinova, het zusterbedrijf van Hint Installatietechniek, de VentilationJet ontwikkeld. De VentilationJet is een kasventilatie- en luchtdroogsysteem dat de luchtvochtigheid in een kas reguleert en een homogeen kasklimaat bewerkstelligt.

Een grote speler in de tuinbouwsector heeft besloten om het systeem in hun nieuwbouwkas te installeren. De korte doorlooptijd van dit project heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkeling en de installatie van het systeem min of meer gelijktijdig hebben plaatsgevonden.

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag: Voldoet het systeem aan de gestelde eisen van het project en welke invloeden hebben de variabelen op de prestaties en het ontwerp ervan?

De voornaamste variabelen die getest zijn betreffen het aantal schoepen van de verdeelventilator, de schoephoek hiervan en de verhouding tussen het aantal inblaasunits en verdeelventilatoren. Bij het testen is o.a. gebruik gemaakt van rookproeven, debietmetingen en metingen van het opgenomen vermogen.

Uitgevoerde experimenten tonen aan dat dat de huidige installatie een bereik van 256 m2 behaalt, de ingeblazen buitenlucht met de kaslucht mengt en luchtbeweging in het gewas genereert. Hiermee voldoet het systeem aan de gestelde eisen van het project.

De volgende correlaties tussen de variabelen van het systeem en hun invloeden zijn gevonden:

•Een grotere schoephoek zorgt voor een kleiner bereik, een lager energieverbruik en vice versa.
•Schoepenbladen met 11 of 13 schoepen behalen een kleiner bereik dan het originele schoepenblad met 12 schoepen.
•Hoe meer schoepen het schoepenblad heeft des te meer energie er wordt gebruikt.
•Er energie wordt bespaard door twee inblaasunits op 50% vermogen te laten draaien t.o.v. een inblaasunit op 100%, maar dat dit economisch niet rendabel is.

Een SWOT-analyse heeft aan het licht gebracht dat Hinova zeer afhankelijkheid is van motorleverancier Ziehl Abegg en dat de verdeelventilator van de VentilationJet alleen boven het tomatengewas bij het huidige project is getest. Er wordt aangeraden een back-up plan op te stellen voor het geval dat Ziehl Abegg als leverancier wegvalt en de prestaties van de verdeelventilator bij verschillende gewashoogten en -dichtheden te testen.

De rest van het onderzoek heeft geleid tot de volgende aanbevelingen:

•Verder onderzoek te doen naar de luchtstroming rondom de verdeelventilator, zowel los als i.c.m. een inblaasunit •De functievervullers die in paragraaf 8.1 en paragraaf 11.2 t/m 11.7 worden behandeld toe te passen in toekomstige installaties.
•De ter discussie gestelde tests te herhalen onder de juiste omstandigheden en met de juiste apparatuur.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTIS Werktuigbouwkunde
AfdelingFaculteit Technologie, Innovatie & Samenleving
PartnerHint Installatietechniek BV
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk