De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezinscoaching Den Haag

een sluitende aanpak voor gezinscoaches bij de huidige diverse samenleving in Den Haag; het kind centraal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gezinscoaching Den Haag

een sluitende aanpak voor gezinscoaches bij de huidige diverse samenleving in Den Haag; het kind centraal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Net als in de andere grote steden in Nederland heeft de stad Den Haag een zeer gemêleerde bevolking. Er zijn zo'n 200 nationaliteiten in Den Haag vertegenwoordigd en het aandeel migranten zal de komende jaren blijven groeien tot ongeveer 60%. De uitdaging van culturele diversiteit wordt dus alleen maar groter, ook voor zorg- en hulpinstellingen, want organisaties die in hun aanbod geen rekening houden met diversiteit slagen er minder goed in om migrantenkinderen en hun ouders te bereiken en vast te houden. Zo komt ook de vraag vanuit productgroep Jeugdgezondheidszorg (JGZ) naar boven of de huidige aanpak voor gezinscoaches geschikt is voor een allochtone doelgroep. Gemeente Den Haag vraagt van haar burgers dat zij mondig en vraaggericht zijn en zelfstandig kunnen handelen. Individuen in wij-culturen hebben andere waarden en normen aangeleerd, groepsbelang en hooghouden van eer zijn in deze cultuur het belangrijkste goed. Veel allochtonen verkeren in de Nederlandse maatschappij in een nadelige positie door taalbarrières, het ontbreken van kennis over regelgeving, opvoeding en lagere inkomens. Zelfontplooiing en mondigheid in ik-culturen staan tegenover gedragsregels, generatieverschillen en de externe controle in wij-culturen. Verschillende auteurs en theorieën geven aan dat het belangrijk is om te kijken of een interventie werkt voor allochtone doelgroepen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom: "Houdt de aanpak voor de gezinscoach in Den Haag binnen de productgroep JGZ met zijn randvoorwaarden, voldoende rekening met interculturele sleutelaspecten van de doelgroep?"

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een blauwdruk gevormd. Deze blauwdruk is tot stand gekomen door literatuuronderzoek, inhoudsanalyse van documenten en sleutelaspecten. Deze sleutelaspecten bevatten drie kenmerken van de allochtone doelgroep in wij-culturen en zijn pijlers van het toetskader. De blauwdruk is geverifieerd door interviews onder gezinscoaches, observerende deelname aan diverse gesprekken tussen gezinscoach en doelgroep en door middel van een enquête onder jeugdartsen en -verpleegkundigen. Door de procesmatige aanpak en randvoorwaarden in de praktijk aan de blauwdruk te toetsen, zijn punten in de aanpak blootgelegd wat resulteert in verbetervoorstellen voor productgroep JGZ.

Resultaten in dit onderzoek wijzen uit, dat de aanpak voor gezinscoaches grotendeels een passende aanpak voor migranten is. De interventiestappen (contact en intakefase, praktische hulpverlening, toeleiden naar passende hulp, gezinsplan, afsluitfase en nazorg) en randvoorwaarden (overlegvormen, caseload, communicatie en kwaliteit) sluiten aan door maatwerk te leveren. Hierdoor nemen onzekerheid en argwaan van de doelgroep af en neemt (zelf)vertrouwen toe. De aanbevelingen richten zich op het toevoegen van een aantal interculturele aspecten aan de huidige randvoorwaarden om geheel aan te kunnen sluiten bij de doelgroep. De doelgroep zou hierbij betrokken kunnen worden. Interculturele aspecten moeten een rol krijgen in de overlegvormen om diversiteit in de organisatie verankerd te krijgen. Daarnaast beveelt de auteur aan dat de functiebeschrijving en competenties van gezinscoach bij de JGZ doorgelicht moeten worden en dat aandacht voor de afsluit fase of de mogelijkheid voor een nazorgtraject nader onderzocht moet worden op implementatie.
Voor de productgroep JGZ is het advies om de blauwdruk toe te passen op het beleid om aan te kunnen sluiten bij allochtone doelgroepen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Maatschappelijk Werk & Dienstverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
AfstudeerorganisatieGemeente Den Haag / OCW / GGD / JGZ
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk