De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de implementatie van een gecombineerde leefstijlinterventie gericht op niet-westerse vrouwelijke allochtonen in Den Haag

onderzoek naar de motiverende en belemmerende factoren voor een effectieve implementatie van een COOL interventie programma in de Schilderswijk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de implementatie van een gecombineerde leefstijlinterventie gericht op niet-westerse vrouwelijke allochtonen in Den Haag

onderzoek naar de motiverende en belemmerende factoren voor een effectieve implementatie van een COOL interventie programma in de Schilderswijk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: De prevalentie van overgewicht en welvaartsziektes onder niet-westerse allochtonen is hoger dan gemiddeld. Om een gezonde leefstijl te stimuleren heeft de overheid thema’s verwerkt in een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) om Nederlanders met overgewicht en/of ziektes te helpen. De vraag is, welke motiverende en belemmerende factoren ervaren niet-westerse allochtone vrouwen uit de Haagse Schilderswijk met overgewicht en/of ziekte op hun intentie om deel te nemen aan het WoWijs’ COOL-programma dat een gezonde leefstijl kan bevorderen. Daarom is het doel van dit onderzoek inzicht krijgen in de motiverende en belemmerende factoren die een rol spelen bij de intentie van de doelgroep om een GLI COOL-programma te volgen.
Methode: De onderzoeksmethode betreft een beschrijvend kwalitatief onderzoek met semi-gestructureerde diepte-interviews. Tien niet-westerse allochtone vrouwen uit de Haagse Schilderswijk tussen 18 en 75 jaar oud met minimaal overgewicht en een ziekte, zijn tussen 7 en 20 januari 2019 geïnterviewd. De data zijn geanalyseerd middels een coderingsysteem, waarbij open en axiaal is gecodeerd.
Resultaten: Tachtig procent van de respondenten geeft afstand van de locatie naar hun woning als grootste belemmering. Tevens ervaart dertig tot veertig procent van de respondenten geen sociale steun van familie om af te vallen. Daarnaast geven de respondenten aan voorkeur te hebben om in de ochtenduren deel te nemen aan het COOL-programma. Het volgen van sportlessen in combinatie met informatieve taallessen motiveert de deelnemers. De respondenten vinden het belangrijk dat deelname aan een COOL-programma kosteloos is.
Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat er bij niet-westerse allochtone vrouwen uit de Haagse Schilderswijk met overgewicht en/of ziekte, behoefte is aan een WoWijs’ COOL-programma. Er moet echter wel rekening worden gehouden met de wensen van de respondenten.
Discussie: Er zijn meer belemmerende dan motiverende factoren die een rol spelen bij de intentie van de doelgroep om het COOL-programma te volgen. Binnen onderzoeken waarin GLI of COOL-onderdelen onderzocht zijn, zijn in mindere mate effectiviteit gemeten of weergegeven. Wel worden verbanden uit de literatuur weergegeven die voor dit onderzoek zijn gebruikt.
Aanbevelingen: Veel aandacht geven aan de randvoorwaarden: afstand, kosten, culturele achtergronden, sociale invloed, culturele eetgewoonten, vrouwelijke begeleiders en niet in de avonduren.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerLeefstijlcentrum WoWijs, Den Haag
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk