De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herken jij een melanoom?

een studie over de kennis van de Arubaanse bevolking over het herkennen van uiterlijke kenmerken en risicofactoren van de huidziekte melanoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herken jij een melanoom?

een studie over de kennis van de Arubaanse bevolking over het herkennen van uiterlijke kenmerken en risicofactoren van de huidziekte melanoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het aantal mensen dat huidkanker ontwikkelt op Aruba neemt toe. Uit eerder onderzoek blijkt dat er veel leed voorkomen kan worden als men meer weet over de huidaandoening melanoom en de vroege signalen ervan herkend. Uitgebreid aangeleerd zelfonderzoek van de huid kan leiden tot een vroegere diagnose van (recidiverende) melanomen, waardoor de mortaliteit met meer dan de helft zou kunnen afnemen. Op Aruba is er nooit eerder onderzoek gedaan naar de kennis van de Arubaanse bevolking over melanomen. Om het aantal incidenten van melanomen op Aruba te verminderen is het van belang om te onderzoeken of de patiënten op Aruba voldoende kennis hebben van de risicofactoren en het herkennen van de uiterlijke kenmerken van de huidaandoening melanoom.
Huidig onderzoek zal de kennis van Arubanen over de risicofactoren en het herkennen van uiterlijke kenmerken van de huidaandoening melanoom op twee manieren onderzoeken. Allereerst is er een literatuuronderzoek gedaan, om alle bestaande informatie over dit onderwerp goed in kaart te brengen. Vervolgens is er een enquête afgenomen bij 231 patiënten van de Dermatology Clinic – Dr. Lampe op Aruba. De vragenlijst bracht door middel van elf gesloten meerkeuzevragen de kennis van de participanten in kaart. Hierna is er gekeken of er verschillen in kennis waren als men keek naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma SPSS.
Uit de resultaten van het literatuuronderzoek bleek dat vrouwen meer kennis zouden hebben dan mannen, verschillende leeftijdscategorieën hun eigen valkuilen hadden met betrekking tot kennis over melanoom, en dat hogeropgeleiden over het algemeen meer kennis hebben over hun eigen lichaam, en over de huidziekte melanoom dan laagopgeleiden. De verschillen tussen sekse werden niet terug gevonden in het kwantitatief onderzoek. De resultaten lieten volgens verwachting wel zien dat er geen verschil was in gemiddeld aantal juist beantwoorde vragen als men keek naar verschillende leeftijdsgroepen. Verder lieten de resultaten zien dat hogeropgeleiden inderdaad meer kennis hadden over het onderzoeksonderwerp als er vergeleken werd met mensen met een lage of middelhoge opleiding.
Alle verschillende groepen maakten gemiddeld erg veel fouten in een redelijk algemeen vragenlijst over de huidziekte melanoom. Men kan daarom concluderen dat de Arubaanse bevolking nog veel bij te leren heeft als het gaat om het herkennen van de uiterlijke kenmerken en risicofactoren van deze ziekte. Er is veel werk aan de winkel om de stijgende lijn van huidkanker op Aruba terug te dringen. Meer informatie, betere voorlichting, en meer mogelijkheden om moedervlekken te controleren zijn hierbij van belang.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnersDermatology Clinic- Dr. Lampe, Aruba
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk