De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zijn we op de goede weg? Een onderzoek naar de wensen van dak- en thuislozen op het gebied van belangenbehartiging

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zijn we op de goede weg? Een onderzoek naar de wensen van dak- en thuislozen op het gebied van belangenbehartiging

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De opdracht die ik ontving van stichting Straat Consulaat was het bevragen van mensen uit hun doelgroep dak- en thuislozen, op het gebied van belangenbehartiging. Dit om te weten of ze in de goede richting zitten met hun activiteiten.

Hoofdvraag is:
Welke wensen zijn er op het gebied van belangenbehartiging bij dak- en thuislozen en in Den Haag?

Organisatie: Straat Consulaat zet zich als belangenbehartiger voor dak- en thuislozen, en gebruikers in Den Haag in voor een kwetsbare groep mensen. Ze gaan uit van het principe dat deze volwaardige mensen onderdeel uit maken van de samenleving. Straat Consulaat is gestart met De Achterban, dit is het cliëntenplatform maatschappelijke opvang (MO) , openbare gezondheidszorg (OGGz) en verslavingszorg. De deelnemers bestaan uit (ex) dak en thuislozen en (ex) drugsgebruikers.

Theoretisch kader: Bij onderzoek naar de achtergronden van dakloosheid worden 5 hoofdgroepen benoemd als oorzaak voor dakloosheid: 1 Verlies van marginale woonruimte en huisuitzettingen.
2 Verlaten van instituties met totaalarrangementen. 3 Baanverlies, inkomstenachteruitgang en schulden. 4 Verstoorde sociale relaties en vereenzaming. 5 Aantrekkingskracht van de straat.

Onderzoek: Voor het praktijkonderzoek heb ik met een vragenlijst 30 geselecteerde deelnemers bevraagd. Ik heb de deelnemers groep gesegmenteerd op leeftijd, etnische achtergrond en geslacht om de representativiteit te waarborgen.

Resultaten: De resultaten van mijn praktijkonderzoeken heb ik in drie categorieën opgesplitst. Allereerst de bekendheid van stichting Straat Consulaat. 10 deelnemers gaven aan Straat Consulaat te kennen. Dit betekend dat er 20 personen nooit van Straat Consulaat hadden gehoord. Ten tweede heb ik gevraagd naar meningen over De Achterban en het straat ambassadeurs project. Het merendeel van de onderzoeksgroep is positief. Velen vinden het een groot voordeel dat een straat ambassadeur vanuit zowel ervaring als kennis iemand kan helpen. Sommige vinden het echter geen verschil maken wie hun benadert, het gaat om de manier waarop. Als laatst is onderzocht wat de wensen zijn op het gebied van individuele en collectieve belangenbehartiging en hoe deze er in de toekomst uit zou moeten zien. Het meest wordt genoemd dat Straat Consulaat aan hun eigen bekendheid moet werken. Ze zijn niet bekend genoeg of worden verward met De Achterban. Daarnaast zijn er tal van andere wensen.

Conclusies: Hoofdconclusie is toch wel dat Straat Consulaat op de goede weg zit, er zijn veel positieve geluiden te horen. Wat opvalt aan de uitkomst van dit onderzoek is dat veel wensen die benoemd worden meer met hulpverlening te maken hebben dan met belangenbehartiging. Deelnemers vonden het erg lastig om buiten hun eigen situatie om te spreken.

Aanbevelingen: De 15 meest genoemde wensen uit het praktijkonderzoek heb ik hier nogmaals benoemd en gekeken waar SC wel iets mee kan en waarmee niet. (denk bijvoorbeeld aan hulpvragen die niet bij een belangenbehartiger horen)

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnersStichting Straat Consulaat
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk