De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Donation Marketing Journey editor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Donation Marketing Journey editor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Traditionele softwaresystemen voor donaties gaan veelal uit van eenmalige giften en maandelijkse facturatiebatches voor donaties, maar de wereld van goede doelen en donaties verandert snel. Consumenten geven nog steeds aan goede doelen, maar willen meer inzicht en controle in hun giften. Daarnaast neemt het doneren op structureel niveau af. Dit betekent dat er naast de structurele donaties meer mogelijkheden moeten komen voor individuele persoonlijke donaties en dat de betrokkenheid met donateurs moet worden vergroot. Om ANBI-instellingen de mogelijkheid te bieden in te spelen op het probleem, wilde Pixelzebra een platform voor hun klanten ontwikkelen. Op dit platform kunnen gepersonaliseerde marketing vervolgstappen geconfigureerd worden, ook wel een Donation Marketing
Journey genoemd. Hiermee hopen zij donateurs meer te betrekken bij hun donaties, met als gevolgd dat zij vaker doneren of langer blijven doneren.

Het verslag is opgesteld in chronologische volgorde naar aanleiding van de uitvoering. Het Plan van Aanpak diende als leidraad van afstudeertraject, gevolgd door het opstellen van de requirements, indelen van de backlog en uitwerken van de architectuur. Om het development proces structureel aan te pakken zijn onderdelen van Scrum toegepast. De sprints hadden een tijdsduur van twee weken en werden afgesloten met een retrospective. Hierin werd samen met de Product Owner (Paddy van der Kaay) en de werkplekbegeleider (Robert van der Kleij), bepaald of de sprint succesvol was. Er werd beoordeeld of de gemaakte onderdelen voldeden aan de eisen van de User Stories. Hiernaast werd
gekeken of de taken waren afgerond, of dat de opvolgende sprint moest worden aangepast. Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag en deelvragen van het onderzoek, is er een Multivocal Literature Review (MLR) studie verricht. De resultaten van het onderzoek droegen bij aan de teststrategie, waarna een labonderzoek werd uitgevoerd.

Om de Donation Marketing Journey editor te realiseren is een front-end ontwikkeld en geïntegreerd met het Dynamics 365 CRM-softwarepakket. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende frameworks en libraries, zoals Vuejs, C#, JavaScript, HTML en CSS. Met behulp van Azure Functions kunnen berekeningen worden uitgevoerd en Spotler Campagnes worden aangeroepen vanuit het Spotler platform. Na de realisering van het Proof of Concept is er een onderzoek uitgevoerd en een passende teststrategie ontworpen. Hierbij is gekeken naar veelgebruikte testsoorten en testtools, mede op basis van de onderzoeksresultaten van de website, “The State Of JavaScript”. “Jest” is de testtools waarmee uiteindelijk de testen zijn uitgevoerd.

Tijdens het afstuderen lag de focus op het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van de Donatie Marketing Journey editor. Gebruikers van de editor zijn in staat om zelf de trigger, voorwaarden en vervolgacties te configureren. Door een goed geconfigureerde Donatie Marketing Journey krijgt de donateur meer inzicht in wat er gebeurt met zijn donatie en kunnen toekomstige acties worden voorgesteld bij donateurs, die hiervoor aangeven interesse in te hebben. Met behulp van een kleinschalig onderzoek is een teststrategie ontwikkeld en geïmplementeerd. Door de teststrategie te implementeren is tot de conclusie gekomen dat End-to-End testing een hogere meerwaarde kan bieden ten opzichte van Unit testing. Uiteindelijk is er een Proof of Concept neergezet dat bij verschillende klanten kan worden geïntegreerd in hun bestaande Dynamics 365 CRM-omgeving.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingITD HBO-ICT Software Engineering
AfdelingFaculteit IT & Design
Partner Pixelzebra
Datum2020-06-29
TypeStageverslag
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk