De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De link tussen onderwijsvisie en huisvestingsbeleid : een onderzoek naar de relatie tussen de onderwijsvisie en het huisvestingsbeleid binnen de Universiteit van Amsterdam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De link tussen onderwijsvisie en huisvestingsbeleid : een onderzoek naar de relatie tussen de onderwijsvisie en het huisvestingsbeleid binnen de Universiteit van Amsterdam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwijs in Nederland verandert voortdurend. Deze veranderingen hebben niet alleen invloed op het primaire proces van de UvA ( onderwijs en onderzoek) , maar ook op ondersteunende processen als huisvesting. Studenten hechten meer belang aan de uitstraling van de universiteit en de sfeer op de universiteit dan aan de manier waarop les wordt gegeven.
En wanneer de kwaliteit van het onderwijs op de universiteiten weinig verschil vertoont, kiezen de studenten op basis van andere criteria. Aspecten als de sfeer, de stad en de uitstraling zullen dan doorslaggevend zijn. Een goede huisvesting wordt hierdoor steeds belangrijker in de concurrentiestrijd tussen de universiteiten.

De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

"Op welke wijze spelen de onderwijsvisie en het huisvestingsbeleid van de Universiteit van
Amsterdam een rol van betekenis voor elkaar en hoe kan deze, indien nodig, worden verbeterd?"

In hoofdstuk 1 volgt een toelichting op de onderzoeksaanpak. Hierin wordt het onderzoek en de gebruikte onderzoeksmethoden omschreven. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de organisatie waarin de onderzoeksomgeving verduidelijkt wordt. De hoofdstukken 3 en 4 vormen het theoretisch kader en fungeren als de theoretische onderbouwing voor dit adviesrapport. De huidige situatie wordt in de hoofdstukken 5, 6 en 7 in kaart gebracht. Hoofdstuk 5 en 6 beschrijven vervolgens het inhoudelijke aspect van de onderwijsvisie en het huisvestingsbeleid van de UvA.
De totstandkoming van de onderwijsvisie en het huisvestingsbeleid wordt in hoofdstuk 7 omschreven. De gewenste situatie komt in hoofdstuk 8 aan bod. Het hoofdstuk geeft de optimale relatie tussen de onderwijsvisie en het huisvestingsbeleid weer. Tevens wordt ingegaan op de ontwikkelingen op gebied van onderwijs, politiek & maatschappij en ICT. Tenslotte wordt de probleemstelling beantwoord in de conclusie. Op basis van deze conclusie worden aanbevelingen gedaan.

De belangrijkste conclusies die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen worden hieronder kort
weergegeven:
1. De UvA beschikt niet over een eenduidige identiteit.
2. Bij het opstellen van de onderwijsvisie heeft huisvesting geen rol van betekenis gespeeld.
3. Het huisvestingsbeleid is niet gebaseerd op de onderwijsvisie.
4. Het huidige huisvestingsbeleid wordt te veel geleid door financiële beperkingen.
5. De gebruikerstevredenheid wordt onvoldoende getoetst.

Deze conclusies hebben geleid tot een beantwoording van de probleemstelling. De aanbevelingen op basis van de conclusie zijn gegeven in de vorm van een vijftal actiepunten.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnersUniversiteit van Amsterdam
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk