De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van de huidtherapeut bij huidtoxiciteit op korte termijn na radiotherapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De rol van de huidtherapeut bij huidtoxiciteit op korte termijn na radiotherapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Jaarlijks wordt er in Nederland bij circa 14.000 vrouwen de diagnose invasieve borstkanker gesteld. Een groot gedeelte van de kankerpatiënten krijgt te maken met radiotherapie als behandeling van borstkanker. Radiotherapie zorgt voor veel beschadiging en een zeer gevoelige huid op korte termijn. In de huidige situatie kan de patiënt met deze klachten terecht bij de radiotherapeut of de verpleegkundige. De patiënt gaat niet vanzelfsprekend naar de huidtherapeut, terwijl zij bevoegd is de huid na bestraling te mogen verzorgen.
Methodiek. Middels een literatuurstudie is er gekeken welke behandelingen er zijn voor huidtoxiciteit na radiotherapie en welke behandelingen de radiotherapeut, verpleegkundige en de huidtherapeut zouden kunnen toepassen. Door middel van een praktijkstudie is er gekeken naar wat er in de huidige situatie gebeurt met de patiënt en wordt de mening van deze experts gevraagd over welke rol de huidtherapeut kan hebben bij deze patiënten. Dit is gedaan middels semigestructureerde interviews.
Resultaten: Uit de literatuurstudie komt naar voren dat er verschillende gradaties zijn van huidtoxiciteit na radiotherapie. Per gradatie is er een andere behandeling. Uit de literatuur komt naar voren dat de huidtherapeut ook bekwaam is om de behandeling uit te voeren. De praktijkstudie geeft aan dat de radiotherapeuten zelf niet veel doen met de huid. Zij schrijven zo nodig crèmes voor maar sturen patiënten met ernstige huidtoxiciteit door naar de verpleegkundigen. De verpleegkundigen behandelen de beschadigde huid. De huidtherapeut zien op dit moment weinig mensen met huidtoxiciteit. De radiotherapeuten, de verpleegkundigen en de huidtherapeuten zijn van mening dat de huidtherapeut de beschadigde huid zou kunnen behandelen. De radiotherapeuten en verpleegkundigen vinden dit logistiek niet handig.
Conclusie: Uit het onderzoek kan er geconcludeerd worden dat de huidtherapeut bevoegd is en een rol kan spelen bij de behandeling in het nazorgtraject van een borstkankerpatiënt die huidtoxiciteit op korte termijn heeft ondervonden ten gevolge van radiotherapie. Er zijn mogelijkheden tot samenwerking tussen huidtherapeuten, verpleegkundigen en radiotherapeuten. Alle partijen staan er voor open. In de praktijk blijkt echter dat dit logistiek niet handig is, aangezien de huidtherapeuten niet werkzaam zijn in het ziekenhuis.
Aanbeveling: De huidtherapeut is bevoegd om de huidtoxiciteit te behandelen, echter blijkt dit logistiek niet handig te zijn in de praktijk omdat de huidtherapeut niet werkzaam is in het ziekenhuis. Een aanbeveling is om de huidtherapeut een actieve rol te laten spelen in het ziekenhuis met daarbij een aantal cursussen of bijscholingen voor de huidtherapeut. Een vervolgonderzoek is ook van belang. Hiervoor kan een soort gelijk onderzoek plaats vinden maar dan met een hogere respons. Ook kan het bestuur van het ziekenhuis hierbij betrokken worden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnersDe Haagse Hogeschool
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk