De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzaam beleggen in vastgoed : duurzaam beleggen in vastgoed is "vast goed".

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Duurzaam beleggen in vastgoed : duurzaam beleggen in vastgoed is "vast goed".

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De hoofddirectie van ASR Nederland heeft duurzaamheid in de strategische beleidsplannen opgenomen. ASR Vastgoed Vermogensbeheer dient te kiezen of men duurzaam wil beleggen in vastgoed. Dit begint met het onderzoeken wat duurzaam beleggen is. Om vervolgens de stand van zaken omtrent duurzaam beleggen in kaart te brengen. Ten slotte wordt de performance van duurzaam beleggen in kaart gebracht.

Om het onderzoek uit te kunnen voeren is de volgende probleemstelling geformuleerd:
Wat is de huidige stand van zaken van duurzaam beleggen in Nederland en wat zijn de gevolgen van duurzaam beleggen voor ASR Vastgoed Vermogensbeheer?

Het onderzoek bestaat uit drie deelvragen om de probleemstelling uit te werken. De eerste deelvraag onderzoekt wat duurzaam beleggen, duurzaam vastgoed en een duurzaam vastgoedfonds inhouden. De tweede deelvraag bekijkt wat de stand van zaken van duurzaam beleggen in Nederland is. Enerzijds bij de vastgoedbeleggers en anderzijds bij ASR Vastgoed Vermogensbeheer. De derde deelvraag onderzoekt het verschil in performance tussen duurzaam beleggen in vastgoed en regulier beleggen in vastgoed.

De belangrijkste conclusies zijn:
- De visie van de belegger van duurzaam beleggen richt zich op de vier P's People, Planet, Profit en Project. Daarnaast wordt bij een investeringsbeslissing naast de financiële, ook de niet-financiële criteria gemeten door middel van de Triodos toets voor duurzaam vastgoed.
- De focus van duurzaam beleggen in vastgoed ligt bij nieuwbouw. Nieuwbouw maakt maar één procent uit van de totale voorraad van vastgoed. De grootste winst van duurzaam beleggen in vastgoed valt te behalen bij de bestaande bouw.
- Wat uit het onderzoek van JLL duidelijk naar voren komt, is dat de ambitie er is maar dat kantoorgebruikers nog duidelijk zoekende zijn naar het daadwerkelijk implementeren van duurzaamheidprogramma's.
- De opmerkelijke resultaten uit het onderzoek van Nils Kok zijn niet representatief voor de Nederlandse vastgoedmarkt, maar geven aan dat er potentie zit in duurzaam beleggen in vastgoed.
- IVBN staat samen met haar leden aan het begin om belangrijke keuzes te maken. In samenwerking met haar leden gaat IVBN de meetlat BREAAM in Use toepasbaar maken voor de Nederlandse vastgoedmarkt.
- Er zijn weinig representatieve financiële gegevens over duurzaam beleggen in vastgoed voorhanden. De onderzoeksresultaten dienen als een indicatie van de potentie van duurzaam beleggen in vastgoed.
- De beheers- en exploitatiekosten van de duurzame kantorenbenchmark zijn lager ten opzichte van de ROZ/IPD kantorenbenchmark.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:
- ASR Vastgoed Vermogensbeheer dient een trenssetter op het gebied van duurzaam beleggen in vastgoed te worden.
- Er zijn vele visies en definities van duurzaam beleggen en duurzaam vastgoed in omloop. ASR Vastgoed Vermogensbeheer dient te kiezen voor de visie van de belegger.
- ASR Vastgoed Vermogensbeheer dient de meetlat BREAAM in Use te kiezen om het vastgoed in de portefeuille op duurzaamheid te toetsen.
- Werk samen met de nieuwe huurder om het pand te verduurzamen. Dit kan als de huurder de Energie Investering Aftrek voor zijn rekening neemt. De investering wordt door ASR Vastgoed Vermogensbeheer gedaan, waarna de energiebesparing ten goede komt aan ASR. Als de investering terugverdient is door de energiebesparing, komt de besparing de huurder ten goede. De gebruikerssom (huur plus energielasten) blijft gedurende de contractsduur hetzelfde.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
AfstudeerorganisatieASR Vastgoed Vermogensbeheer, Utrecht
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk