De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

LCtransport

Een advies in de vorm van een management informatiesysteem voor het optimaal vervoeren van goederen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

LCtransport

Een advies in de vorm van een management informatiesysteem voor het optimaal vervoeren van goederen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

LC transport is een transportbedrijf dat zich bevindt in Wateringen. Het kernproces van LC transport is het vervoeren van goederen voor derden. Deze diensten worden over het algemeen nationaal aangeboden. Dit onderzoek richt zich op het optimaliseren van het kernproces, zodat de doelstellingen van LC transport gerealiseerd kunnen worden en zodat de risico’s die deze doelstellingen met zich meebrengen worden afgedekt. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Loyd Creton, de hoofddirecteur van LC transport, en dient ook om te achterhalen welke aanpassingen er gedaan moeten worden in de bedrijfsprocessen van LC transport.
De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: “Hoe kan de organisatie, met de gegeven doelstellingen en de risico’s die deze doelstellingen met zich meebrengen, haar management- informatie- en controlsysteem zodanig inrichten dat LC transport het kernproces kan optimaliseren en tegelijkertijd in control kan blijven?”
De directie gaf aan dat er bepaalde problemen zijn in de organisatie, vanwege de snelle groei en de nog beperkte omvang van het bedrijf. Er is een gesprek geweest tussen auteur en directie om meer duidelijkheid te scheppen wat betreft deze problemen. Daarnaast is er met de administratief medewerkers over de problemen gesproken.
Vervolgens is de auteur begonnen met de literatuurstudie. Na de literatuurstudie is er een afsluitend hoofdstuk geschreven met daarin verwachtingen voor LC transport, en een aantal hoofdstukken over de vergelijking met de theorie op het gebied van management control. Na deze hoofdstukken (2.1, 2.2 en 2.3) startte het praktijkonderzoek.
In het praktijkonderzoek is in eerste instantie de huidige bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen (hoofdstuk 3.1) van LC transport omschreven. Door middel van gesprekken met de directie, en ook vanuit observatie en ervaring, kon er een duidelijk beeld geschetst worden van de huidige bedrijfsprocessen en het kernproces.
Vervolgens is het kernproces geanalyseerd, inclusief de ondersteunende bedrijfsprocessen, wat betreft de problemen, de risico’s en de huidige beheersmaatregelen (hoofdstuk 3.2). Na de analyse zijn er een aantal beheersmaatregelen voorgesteld die ook zijn herleid naar een typering vanuit de theorie in de voorgaande hoofdstukken. In totaal kwamen er dertien problemen naar voren. Voor al deze problemen heb zijn er beheersmaatregelen bedacht.
Daarna is er een gesprek gevoerd tussen auteur en directie om de toepasbaarheid van de beheersmaatregelen te bespreken (bijlage 5). Hierbij is er ook gesproken over hoe vaak een probleem zich afspeelt in de huidige bedrijfsvoering en wat voor impact dit zal hebben op de organisatie. Vervolgens, is er op basis van het gesprek met het management, een overzicht gemaakt in de vorm van een risicomatrix met de kans en impact van elk probleem (hoofdstuk 3.3). Hieruit kwamen de vier hoofdproblemen van de organisatie naar boven: de schades, de continuïteit, het facturatieproces en de kwaliteit van het personeel.
Op dit moment is er dus een duidelijk beeld van de problemen en de voorgestelde beheersmaatregelen die van toepassing zijn bij LC transport.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingBFM Finance and Control
AfdelingFaculteit Business, Finance & Marketing
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk