De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bruin vetweefsel, een anti-obesitas orgaan?

een literatuurstudie en experimentele praktijkstudie naar de werking en invloed van geactiveerd bruin vetweefsel op de energiebalans

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bruin vetweefsel, een anti-obesitas orgaan?

een literatuurstudie en experimentele praktijkstudie naar de werking en invloed van geactiveerd bruin vetweefsel op de energiebalans

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: De disbalans tussen energie-inname en energieverbruik is de onderliggende oorzaak van het hedendaagse probleem van overgewicht en obesitas. Geactiveerd bruin vetweefsel kan het energieverbruik verhogen. De recente ontdekking dat volwassenen ook actief bruin vetweefsel bezitten zorgt voor een grote toename in onderzoeken naar dit vetweefsel. Bruin vetweefsel wordt nu gezien als mogelijk anti-obesitas orgaan, terwijl er niet over mogelijke compensatoire voedselinname gerept wordt. Onze onderzoeksvraag luidt daarom; 'Wat is de compensatoire voedselinname na activatie van bruin vetweefsel in muizen en wat voor invloed heeft dit op de energiebalans?' Onze praktijkstudie geeft hier weliswaar antwoord op, maar om meer inzicht te krijgen in de werking van bruin vetweefsel, de invloed van voeding hierop en de evidence naar compensatoire voedselinname is er eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd.
Methoden: Met PubMed zijn reviews, observationele studies en experimentele studies gevonden. Twee groepen muizen zijn vergeleken (n=15). Een subthermoneutrale groep (milde kou voor muizen, n=7, 21°C) versus een thermoneutrale groep (n=8, 28°C) die ruim drie dagen in metabole kooien verbleven.
Resultaten: Bruin vetweefsel wordt geactiveerd door kou en beschikt na geactiveerd te zijn over de unieke eigenschap om energie uit vetzuren en glucose om te zetten tot warmte. De activiteit van bruin vetweefsel neemt evenredig af met een hogere leeftijd alsmede een hoger lichaamsgewicht. Over de werking van voedsel op bruin vetweefsel is nog weinig bekend, capsinoiden uit pepers lijken een rol te spelen. Insuline en leptine lijken een rol te spelen in de activatie. Evidence over compensatoire toename in energie-inname na stimulering door kou is er, op enkele speculaties na, nog niet.
Uit onze praktijkstudie blijkt dat muizen, gestimuleerd door milde kou, 33,7% meer (P=<0.01) energie verbruikt hebben. De subthermoneutrale groep bezat over actief bruin vetweefsel (P=<0.001) in tegenstelling tot de thermoneutrale groep. De subthermoneutrale groep had een hogere energie- inname van 26,8% (P=<0.05). Binnen de subthermoneutrale groep lag de energie-inname 2,2% hoger dan het energieverbruik, wat resulteerde in een gewichtsgroei van 0,2 gram. Bij de thermoneutrale groep lag de energie-inname 7,8% hoger dan het energieverbruik, wat resulteerde in een gewichtsgroei van 0,5 gram.
Conclusie: Activatie van bruinvetweefsel in muizen en mensen verhoogt het energieverbruik, maar door een toename in de compensatoire voedselinname zien wij geen gunstig effect op de energiebalans. Activatie van bruin vetweefsel zonder aandacht te besteden aan de energie-inname zal daardoor niet zorgen voor gewichtsverlies.
Discussie en aanbevelingen: De complexiteit en actualiteit van bruin vetweefsel leiden tot vernieuwde aannames en ontdekkingen, waardoor actualisering van het onderzoek belangrijk is. Wat in muizen ontdekt wordt, hoeft niet direct te gelden voor mensen. Het is maar de vraag of het toegankelijk en ethisch verantwoord is om mensen in de toekomst in de kou te plaatsen om afvallen te stimuleren. Of de huidige meetmethode (18FDG PET CT-scan) ook de beste methode is om de verschillende conclusies op het gebied van bruin vetweefsel te kunnen trekken is een vraag. Het woord anti-obesitas orgaan is te speculatief als compensatoire energie-inname nog niet meegewogen is. In een vervolgstudie kan de groepsgrootte en de meetperiode uitgebreid worden om een betrouwbaarder resultaat te krijgen.
Aangeraden wordt om verschillende diëten te vergelijken. De aftrap is gegeven, vervolgonderzoek wordt aangeraden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Voeding en Diëtetiek
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnersLeids Universitair Medisch Centrum
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk