De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens het marktonderzoek is zowel de interne organisatie als de externe omgeving doorgelicht. Dit is gedaan aan de hand van vooraf bepaalde dataverzamelingsmethodes. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Bij het kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van: literatuuronderzoek, deskresearch en interviews. Bij het kwantitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van surveyonderzoek. Op basis van deze methodes zijn de resultaten tot stand gekomen.

Uit de resultaten zijn de interne- en de externe analyse opgesteld. Uit deze analyses zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van Sportcenter Allround geformuleerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een SWOT-analyse. De belangrijkste sterke punten van Sportcenter Allround zijn: unieke producten, het verenigingsgevoel wat gecreëerd wordt in het fitnesscentrum en het aanbieden van voedingsprogramma's. De zwakke punten zijn: de contributie, het werven van nieuwe leden, de openingstijden voor studenten en er is geen duidelijke missie of visie aanwezig. De kansen die Sportcenter Allround kan benutten zijn: de vergrijzing, samenwerken met scholen en sportverenigingen en samen werken met een danslerares. De bedreigingen waarmee Sportcenter Allround te maken heeft zijn: de concurrentie, het toenemend aantal fitnesscentra, de verschuiving van reguliere- naar budgetfitnesscentra en het opzegtermijn van 3 maanden bij bestaande samenwerkingspartners. Deze punten zijn vervolgens met elkaar geconfronteerd in een confrontatiematrix. Hieruit zijn de conclusies naar voren gekomen in de vorm van strategische opties. Strategische optie 1: onderscheiden van de concurrentie door middel van het creëren van een verenigingsgevoel. Strategische optie 2: fitness aanbieden voor ouderen. Strategische optie 3: een leerprogramma samenstellen voor kinderen van basisscholen en leden van sportverenigingen.

Naast de strategische opties zijn nog overige aanbevelingen vermeld die ervoor kunnen zorgen dat het aantal leden en dus de omzet stijgt. Overige aanbevelingen zijn: de contributie lager maken, de openingstijden voor studenten aanpassen, zalen verhuren en voor groepslessen en fitness aparte abonnementen aanbieden.

De manier van onderzoeken heeft wel tot discussiepunten geleid. De concurrentie is onderzocht aan de hand van 3 interviews met leden van concurrenten. Om de betrouwbaarheid van de resultaten van deze interviews te vergroten, zullen meer leden van concurrenten geïnterviewd moeten worden. Ook is bij het onderzoek uitsluitend gekeken naar het laten stijgen van het aantal leden om de omzet te verhogen, terwijl er ook andere mogelijkheden zijn om de omzet te verhogen, zoals het verlagen van de kosten. Ook mocht voor het onderzoek geen jaaroverzicht van de inkomsten en uitgave worden ingekeken. Hierdoor kon de kern van het probleem niet duidelijk naar voren worden gebracht. De eigenaar heeft aangegeven dat de omzet en het aantal leden stabiel is gebleven, maar dit kon niet hard worden gemaakt door middel van jaarcijfers, omdat dit vertrouwelijke documenten waren. Er zal een vervolg onderzoek moeten plaatvinden om erachter te komen of de implementatie van de strategische opties daadwerkelijk haalbaar en realistisch is voor Sportcenter Allround.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSport SportManagement
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnerSportcenter Allround
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk