De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteit van leven bij borstkanker-gerelateerd lymfoedeem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteit van leven bij borstkanker-gerelateerd lymfoedeem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie: Wereldwijd staat borstkanker in de top vier van meest voorkomende soorten kanker. Een voorkomende chronische aandoening van de behandeling van borstkanker is (secundair) lymfoedeem in de bovenste ledematen. De Delphin MoistureMeterD compact® (MMDC) is een meetinstrument die lokaal het vochtgehalte in de huid meet. Het vochtgehalte wordt aangegeven in een TDC-waarde (Tissue Dielectric Constant). In het huidtherapeutisch werkveld wordt gesignaleerd dat patiënten met borstkanker-gerelateerd lymfoedeem een slechte kwaliteit van leven ervaren. Toch is er nauwelijks onderzoek gedaan naar het verband tussen de TDC-ratio en de kwaliteit van leven.
Onderzoeksdoel: In dit onderzoek is gekeken naar het verband tussen de TDC-ratio en de kwaliteit van leven bij vrouwelijke (ex)borstkankerpatiënten, boven de 18 jaar, die onder behandeling zijn voor unilateraal borstkanker-gerelateerd lymfoedeem bij de huidtherapeut. Daarnaast is gekeken naar de vier verschillende lichaamsregio’s in hoeverre de diagnoses lymfoedeem op grond van de afkappunten van de gemiddelde TDC-ratio overeen kwamen met de huidtherapeutische (HDT) diagnoses lymfoedeem.
Methode: Tijdens het literatuuronderzoek is met behulp van zoektermen/MESH-termen gezocht in databanken naar bruikbare wetenschappelijke artikelen. In het praktijkonderzoek zijn 20 patiënten onderzocht. Het lymfoedeemvolume werd gemeten door het meetinstrument de MMDC, aan de hand van het meetprotocol. In totaal is op 22 meetpunten gemeten, verdeeld over de flank-, borst-, arm- en rug-regio. Door van de 22 meetpunten de aangedane zijde te delen door de onaangedane zijde wordt de TDC-ratio berekend. De kwaliteit van leven werd gemeten door de gestandaardiseerde en gevalideerde enquête ‘Lymfoedeem stoornis, beperking en participatieprobleem’ (Lymf-ICF).
Resultaten: In het literatuuronderzoek is geen directe wetenschappelijke literatuur gevonden tussen de TDC-ratio en de kwaliteit van leven. Uit de praktijkresultaten bleek dat lymfoedeem het meest HDT-gediagnostiseerd is in de borst. De gemiddelde score van alle patiënten voor kwaliteit van leven is 73. Van classificeringssysteem van kwaliteit van leven, vallen 12 patiënten (n=14) onder de classificatiegroep ‘Licht probleem’. 2 patiënten (n=14) vallen onder de classificatiegroep ‘Matig probleem’. Bij 8 van de 11 Scatter Plots is naar voren gekomen dat wanneer de TDC-ratio waarde hoog is, de kwaliteit van leven ook hoog is. De huidtherapeut heeft in totaal 55 lichaamsregio’s HDT-diagnosticeert of de patiënt wel of geen oedeem heeft. Het afkappunt van Mayrovitz komt hierbij 30 keer overeen met deze HDT-diagnose en de afkappunten van Van Kempen komen 31 keer overeen met deze HDT-diagnose.
Conclusie: Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen duidelijk verband blijkt te zijn tussen de TDC-ratio en de kwaliteit van leven. Naar aanleiding van het onderzoek wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar de overeenkomsten tussen de HDT-diagnose en de afkappunten van Mayrovitz en Van Kempen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerDe Haagse Hogeschool, Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport, Onderzoekslijn Huidzorg
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk