De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Literatuur- en praktijkonderzoek naar kwaliteit van leven

meetinstrumenten voor patiënten met secundair lymfoedeem als gevolg van mammacarcinoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Literatuur- en praktijkonderzoek naar kwaliteit van leven

meetinstrumenten voor patiënten met secundair lymfoedeem als gevolg van mammacarcinoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: In dit verslag is er een literatuur- en praktijkonderzoek gedaan naar instrumenten ter meting van kwaliteit van leven van patiënten met secundair lymfoedeem gerelateerd aan mamacarcinoom. Het doel van dit onderzoek was om een klinimetrisch kwaliteitsoordeel over kwaliteit van leven-meetinstrumenten te vellen en een aanbeveling te doen aan de huidtherapeuten over het meest geschikt meetinstrument om kwaliteit bij leven bij bovengenoemde patiëntengroep vast te stellen. Vraagstelling: Welk geschikt meetinstrument kan de huidtherapeut gebruiken voor het meten van kwaliteit bij leven van patiënten met secundair lymfoedeem als gevolg van mammacarcinoom? Methode: Via literatuuronderzoek zijn er vijf ziektespecifieke meetinstrumenten (ULL27, Skindex-29, QLQ-BR23, LYMQol en FACT-B+4) en drie generieke meetinstrumenten (NHP, SIP en SF-36) geëvalueerd op basis van klinimetrische eigenschappen. Aan de hand van een vragenlijstonderzoek onder werkzame huid- en fysiotherapeuten is er getracht om hun mening en kennis over genoemde KvL-meetinstrumenten in kaart te brengen. De gegevens van de vragenlijst zijn door middel van beschrijvende statistiek weergegeven in frequentietabellen en histogrammen.
Resultaten: Uit de resultaten bleek dat ULL-27 het meest bekend en gebruikt meetinstrument is onder respondenten en klinimetrische eigenschappen van het meetinstrument volgens literatuuronderzoek voldoende zijn beoordeeld. Andere genoemde meetinstrumenten zijn in de literatuur ook voldoende bevonden op klinimetrische eigenschappen. Echter, deze meetinstrumenten worden volgens respondenten niet even frequent toegepast als ULL-27.
Conclusie: Concluderend kan worden gesteld dat ULL-27 een geschikt meetinstrument is om kwaliteit bij leven van patiënten met een secundair lymfoedeem als gevolg van mammacarcinoom te meten. Echter, de responsiviteit van het meetinstrument dient nader onderzocht te worden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Huidtherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheid
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk