De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenhang tussen loopactiviteit en vermoeidheidsklachten bij volwassenen met Cerebrale Parese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenhang tussen loopactiviteit en vermoeidheidsklachten bij volwassenen met Cerebrale Parese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Cerebrale Parese (CP) kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben op het dagelijks leven van de patiënt. Deze gevolgen zijn afhankelijk van de ernst van de aandoening. Personen met spastische CP hebben moeite met het aansturen van spieren vanwege spierstijfheid. Ook ervaren deze personen erg veel vermoeidheid gedurende de dag. Door een combinatie van deze factoren daalt het activiteitsniveau van deze personen dan ook. Echter is het nog niet aangetoond of deze personen ook de vermoeidheid ervaren door het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Aangezien lopen de meest gebruikte actieve (niet sedentaire) bezigheid is van deze personen op een dag, is er in dit onderzoek voornamelijk gekeken naar loopactiviteit. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen in welke mate de loopactiviteit correleert met vermoeidheid gedurende de dag. CP patiënten met verschillende GMFCS niveaus werden een week lang (24/7) gemonitord met de Activ8 (2M Engineering, Valkenswaard, Nederland). De patiënt kreeg dagelijks op vier vaste tijdstippen een SMS waarop de patiënt moest reageren met een cijfer van 1 t/m 10 om aan te geven hoe vermoeid de persoon zich op dit moment voelde (met 10 als maximaal vermoeid). De data is omgezet in variabelen die de loopactiviteit en de vermoeidheid per patiënt omschrijven (gemiddeld aantal minuten lopen en gemiddelde SMS-scores). Deze variabelen zijn als input gebruikt in verdere analyse.
Uit lage correlaties tussen gemiddeld aantal minuten lopen per dag per proefpersoon en de daarbij horende gemiddelde vermoeidheidscores blijkt er geen verband (r=0,2, p=0,3) te zitten deze variabelen. Ook per GMFCS-niveau blijken deze correlaties laag om te mogen spreken van een samenhang (r<0,5, p>0,05). Ook zijn er tussen de groepen weinig tot geen significante verschillen gevonden. Verder blijkt uit de data dat GMFCS-groep III gemiddeld minder lopen in een week, maar zich even vermoeid voelt als de overige groepen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit te maken met de hoge energiekosten die gepaard gaan met het bewegen voor deze groep. Er kan geconcludeerd worden dat wanneer er wordt gekeken naar loopactiviteit dit niet samenhangt met vermoeidheid die ervaren wordt bij volwassenen met Cerebrale Parese. Met dit onderzoek is er een begin gemaakt om vermoeidheid bij mensen met CP beter te begrijpen. Er zijn data verzameld om dieper op dit onderwerp in te gaan door bijvoorbeeld te kijken naar de samenhang tussen vermoeidheid en activiteiten zoals fietsen en rennen. Met verder onderzoek (TACTIC) zal deze data geanalyseerd worden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk