De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dual-tasking als valpreventie

de DT-Mill

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dual-tasking als valpreventie

de DT-Mill

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze afstudeerscriptie wordt verslag gedaan van het onderzoeken van de toepasbaarheid van het revalideren met dubbeltaken. Tevens wordt het proces beschreven van het ontwerpen van een dubbeltaak trainingsapparaat. Deze scriptie is gemaakt in opdracht van Forcelink B.V. en de opleiding BewegingsTechnologie.
Als eerst zijn de probleemstellingen opgesteld. Te weten:
1. Onderzoek de toepasbaarheid van het revalideren/trainen met dubbeltaken.
2. Ontwerp de mechanische componenten die benodigd zijn om de oefeningen op een loopband van Forcelink uit te voeren.
3. Ontwikkel een protocol waarmee de dubbeltaak oefeningen getest kunnen worden.
Om deze vragen te beantwoorden is er begonnen met een literatuurstudie. Hierin is eerst gekeken naar wat dubbeltaken nu precies zijn, om vervolgens in de literatuur te zoeken naar onderzoeken op dit gebied. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het revalideren met dubbeltaken een grotere vooruitgang geeft dan het revalideren met de normale oefentherapie. In het literatuuronderzoek is ook gekeken naar de voor- en nadelen van het revalideren met behulp van virtual reality.
Vervolgens is er een marktonderzoek gedaan om er achter te komen of er al oplossingen bestaan voor het revalideren met dubbeltaken. Er blijken al enkele oplossingen te zijn, maar vaak zijn deze gericht op cognitieve dubbeltaken en niet op motorische dubbeltaken. Echter geen van deze oplossingen wordt structureel toegepast in de revalidatie of training van de doelgroepen.
Om te bepalen voor welke doelgroep(en) het trainingsapparaat ontwikkeld ging worden is er uitgebreid gekeken naar de drie meest voorkomende groepen uit de literatuurstudie. Hieruit kwam naar voren dat de verschillen tussen Parkinson patiënten in de vroege fases van de ziekte niet veel verschillen van gezonde ouderen. Ook werd geconcludeerd dat het verloop van het herstel en de mate van trainbaarheid bij CVA patiënten onderling sterk verschilt. Op basis van deze gegevens is er gekozen voor de doelgroepen Parkinson patiënten en ouderen.
Met deze doelgroepen en de literatuurstudie is er vervolgens een programma van eisen en wensen opgesteld voor het te ontwerpen product.
Met de eisen en wensen en de literatuurstudie zijn er een aantal oefeningen gekozen die aangeboden zullen worden met het trainingsapparaat.
Met de eisen en wensen en de gekozen oefeningen zijn er een aantal idee schetsen en concepten ontwikkeld. Hieruit zijn de beste gekozen en verder uitgewerkt tot een ontwerp. Vervolgens is er nog een optimalisatie gedaan over het ontwerp om te komen tot een eindontwerp. Van dit ontwerp is ten slotte een volledig TPD gemaakt.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISH Bewegingstechnologie
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Den Haag
PartnerForcelink B.V.
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk